Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

2021-04-01 Be kategorijos Be kategorijos @en 0

2021 metų kovo mėnesį emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ ir pakvietė visuomenę įvairiomis veiklomis bei idėjomis sutelkti dėmesį į patyčių problemą, siūlyti būdus bei priemones patyčių problemai mūsų šalyje spręsti.

Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai, prisijungdami prie šios iniciatyvos aktyviai organizavo ir vykdė daugybę mokinių sąmoningumą skatinančių veiklų. Atsižvelgta į tai, jog šiuo metu mokomės netradiciniu – nuotoliniu būdu, todėl veiklos suorganizuotos ir pritaikytos virtualiai erdvei. Šia akcija nesiekiama ir nesitikima sumažinti patyčių masto būtent šio mėnesio metu, tačiau norima pakviesti visus drauge ieškoti priemonių, galinčių užtikrinti saugią ir pagarbią mokymosi aplinką nuolat.

Kiekvieną kovo mėnesio savaitę buvo suplanuotos konkrečios veiklos, kurias pagalbos mokiniui specialistams padėjo įgyvendinti klasių vadovai. Mokiniai (pagal amžiaus grupes) klasių valandėlių metu žiūrėjo rekomenduojamus mokomuosius, meninius filmus bei drauge juos aptarė. Pradinėse klasėse intensyviau įgyvendintos bendravimo ir emocinio ugdymo programos „Įveikime kartu“, 5-IVG klasėse – socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QEST programų „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ veiklos. Sulaukėme ir policijos pareigūnų pagalbos. 5-IG kl. mokiniams klasių valandėlių metu apie elektronines patyčias ir teisinę atsakomybę pasakojo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato I-ojo veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Čeponienė. Aktyviai klasių valandėlėse dalyvavo pagalbos mokiniui specialistai – specialioji pedagogė-logopedė L. Ivanauskienė 1-4 klasių mokiniams pravedė užsiėmimus „Mes – skirtingi ir tuo ypatingi“, psichologė N. Butkienė IIG-IIIG mokiniams vedė klasės valandėlę „Kova prieš psichikos sutrikimų stigmas“, socialinė pedagogė A. Lukšienė 8-IG klasėms organizavo viktoriną „Ką aš žinau apie elektronines patyčias?“, sukurtą žaidimų-mokymosi platformoje „Kahoot“. Klasių valandėlių metu mokiniai spendė testą „Įveik patyčias“, kurį sukūrė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota kompanija „Už saugią Lietuvą“. Ši interaktyvi priemonė skirta padėti atpažinti patyčias kasdieninėse situacijose ir mokytis į jas tinkamai reaguoti.

Sąmoningumo didinimo mėnesio metu 1-4 klasių mokiniams  organizuotas piešinių konkursas – paroda „Pažink mano pasaulį“, pagal amžių ir galimybes į atskirus mokomuosius dalykus 5-IG klasių mokiniams integruotas bei žmogaus individualumo, empatijos temomis pritaikytas Antuano de Sent – Egziuperi kūrinys „Mažasis Princas“.

Visa gimnazijos bendruomenė kovo 22-26 d. minėjo Pasaulinę Dauno sindromo dieną. Kovo 21 d. dieną mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą Dauno sindromą turintiems žmonėms bei jų šeimoms. Formavome sveiką mokinių ir bendruomenės pažiūrį į žmones su šia negalia: rodėme vaikams mokomąjį, pažintinį filmą apie Dauno sindromą turinčius žmones ir jų gyvenimą bei dėvėjome skirtingas kojines. Prie akcijos prisijungė mokiniai, tėveliai ir mokytojai. Akciją įamžinome spalvingose fotografijose.

Labai džiaugėmės, kad mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose. Baigiantis sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ socialinė pedagogė A. Lukšienė organizavo 5-IVG klasių mokinių apklausą apie elektroninių patyčių paplitimą gimnazijoje. Artimiausiu metu apžvelgsime rezultatus ir pristatysime gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Aida Lukšienė

Skip to content