Darbuotojų sąrašas

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS


PEDAGOGAI

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Kristina Bajevienė

Mokyklos direktorė, matematikos mokytoja metodininkė

2

Virginija Giedraitytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
istorijos vyresnioji mokytoja

3

Rita Karbočiuvienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

4

Daiva Čatrauskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

5

Rasa Kitkauskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

6

Ingrida Rakovienė

Anglų kalbos mokytoja

7

Dalia Jutelienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8

Danutė Stapulionienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

9

Neringa Pukalskienė

Vokiečių ir anglų kalbos mokytoja

10

Aidas Gradeckas

Istorijos vyresnysis mokytojas

11

Daiva Petkauskienė

Geografijos vyresnioji mokytoja

12

Audronė Balčiūnaitė

Matematikos mokytoja metodininkė

13

Olga Andrijanovienė

Matematikos vyresnioji mokytoja,
informacinių technologijų mokytoja

14

Alma Narbuntienė

Biologijos vyresnioji mokytoja

15

Rimantas Butėnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

16

Audronė Vaitkevičienė

Chemijos mokytoja metodininkė,
technologijų vyresnioji mokytoja

17

Petras Žygė

Technologijų vyresnysis mokytojas

18

Žilvinas Žygė

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

19

Rūta Diržinauskienė

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

20

Martyna Juodeškienė

Dailės mokytoja

21

Jurgita Voskanienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

22

Gžegožas Pileckas

Tikybos vyresnysis mokytojas

23

Giedrė Liausienė

Etikos mokytoja

24

Sonata Verbaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

25

Nijolė Sadovskaja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

26

Irma Zimnickienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

27

Ramutė Barutytė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

28

Jūratė Malinauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

29

Vida Palšytė-Lašienė

Pradinio ugdymo mokytoja

30

Raminta Maslinskienė

Šokio vyresnioji mokytoja

31

Aida Lukšienė

Socialinė pedagogė metodininkė

32

Nijolė Butkienė

Psichologė

33

Lina Ivanauskienė

Spec. pedagogė, vyresnioji logopedė

34

Lina Kazlauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, bibliotekininkė

35

Laimutė Maslinskienė

Pradinio ugdymo, matematikos vyresnioji mokytoja

36

Gražina Meržinskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

TECHNINIS PERSONALAS

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Daiva Tonkovičienė direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojo padėjėja
2. Danutė Tomašunienė raštinės vedėja, sargė
3. Valentina Savičienė drabužininkė
4. Teresė Suduikienė kiemsargė
5. Margarita Ščerbakova kiemsargė
6. Lech Verbaitis IT inžinierius
7. Viačeslav Litovčenko IT inžinierius, einamojo remonto darbininkas
8. Feliks Sovilo dujinės katilinės operatorius, einamojo remonto darbininkas
9. Tadeuš Mindiul dujinės katilinės operatorius
10. Valdas Verkauskas einamojo remonto darbininkas, sargas
11. Albertas Šauklys vairuotojas, einamojo remonto darbininkas
12. Marija Tukan valytoja, sargė
13. Hana Vasilevskaja valytoja
14. Irutė Tamošiūnienė valytoja
15. Audra Banienė valytoja
16. Ana Dzedulionienė valytoja
17. Inga Semenovič valytoja
18. Henrikas Tomašunas sargas
19. Vladimiras Bajevas sargas
20. Veslava Cekanauskienė mokytojo padėjėja
21. Neringa Pukalskienė mokytojo padėjėja
22. Galina Meržinskienė IU auklėtojos padėjėja
23. Aleksandra Šadura vyr. virėja
24. Helena Kurklėnienė virėja, valytoja
25. Juzefa Persijanova virėja
26. Vida Jakonienė virėja

 

Skip to content