Darbuotojų sąrašas

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS


PEDAGOGAI

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Kristina Bajevienė

Direktorė, matematikos mokytoja metodininkė

2

Virginija Giedraitytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
istorijos mokytoja metodininkė

3

Diana Lūžienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

4

Daiva Čatrauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5

Rasa Kitkauskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

6

Irma Krenciuvienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

7

Dalia Jutelienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

8

Danutė Stapulionienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

9

Neringa Pukalskienė

Vokiečių ir anglų kalbų mokytoja

10

Aidas Gradeckas

Istorijos vyresnysis mokytojas

11

Daiva Petkauskienė

Geografijos mokytoja metodininkė

12

Audronė Balčiūnaitė

Matematikos mokytoja metodininkė

13

Olga Andrijanovienė

Matematikos mokytoja metodininkė,
informacinių technologijų mokytoja

14

Alma Narbuntienė

Biologijos vyresnioji mokytoja

15

Rimantas Butėnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

16

Dainius Levanas

Fizikos vyresnysis mokytojas

17

Audronė Vaitkevičienė

Chemijos mokytoja metodininkė,
technologijų vyresnioji mokytoja

18

Žilvinas Žygė

Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

19

20

Rūta Diržinauskienė

Vladimiras Bajevas

Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Fizinio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojas

21

Martyna Juodeškienė

Dailės mokytoja

22

Jurgita Voskanienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

23

Gžegožas Pileckas

Tikybos vyresnysis mokytojas

24

Laura Petkevičiūtė – Jankauskienė

Etikos mokytoja

25

Sonata Verbaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

26

Nijolė Sadovskaja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

27

Irma Zimnickienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

28

Ramutė Barutytė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

29

Jūratė Malinauskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

30

31

32

Vida Palšytė-Lašienė

Odeta Zemeckienė

Laimutė Maslinskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pradinio ugdymo ir matematikos vyresnioji mokytoja

33

Raminta Maslinskienė

Šokio vyresnioji mokytoja

34

Aida Lukšienė

Socialinė pedagogė metodininkė

35

Nijolė Butkienė

Psichologė

36

Lina Ivanauskienė

Spec. pedagogė, vyresnioji logopedė

37

Lina Kazlauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

38

Gražina Meržinskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

39

Jolanta Kurauskienė

Bibliotekininkė, neformaliojo šveitimo mokytoja

40

Edita Vežbickaitė

Neformaliojo švietimo mokytoja

 PERSONALAS

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Daiva Tonkovičienė direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojo padėjėja
2. Danutė Tomašunienė raštinės vedėja, sargė
3. Valentina Savičienė drabužininkė
4. Teresė Suduikienė kiemsargė
5. Margarita Ščerbakova kiemsargė
6. Lech Verbaitis IT inžinierius
7. Viačeslav Litovčenko IT inžinierius, einamojo remonto darbininkas
8. Feliks Sovilo dujinės katilinės operatorius, einamojo remonto darbininkas
9. Tadeuš Mindiul dujinės katilinės operatorius
10. Valdas Verkauskas einamojo remonto darbininkas, sargas
11. Albertas Šauklys vairuotojas, einamojo remonto darbininkas
12. Janas Ginovičius vairuotojas
13. Marija Tukan valytoja, sargė
14. Hana Vasilevskaja valytoja
15. Irutė Tamošiūnienė valytoja
16. Audra Banienė valytoja
17. Ana Dzedulionienė valytoja
18. Inga Semenovič valytoja
19. Henrikas Tomašunas sargas
20. Vladimiras Bajevas sargas
21. Veslava Cekanauskienė mokytojo padėjėja
22. Neringa Pukalskienė mokytojo padėjėja
23. Agnė Brasiun mokytojo padėjėja
24.  Jovita Neverienė mokytojo padėjėja
25.  Indrė Lukšaitė mokytojo padėjėja
26. Galina Meržinskienė priešmokyklinio ugdymo auklėtojos padėjėja
27. Anna Tomašunienė vyr. virėja
28. Helena Kurklėnienė virėja, valytoja
29. Marytė Puodžiuvienė virėja
30. Božena Saletis virėja

 

Skip to content