Projektai

PROJEKTAS AKIM

Lietuvos meno kūrėjų asociacija 2010 metais laimėjo LR švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą neformaliojo švietimo plėtros Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose idėjų konkursą ir 2011 metų rugpjūčio 4 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ finansavimo ir administravimo sutartį, kuri įgalino šio projekto įgyvendinimą. Projekte dalyvauja ir mūsų mokykla.


Projektas „Piliečio žadintuvas“
„Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, vyksiantis visus 2011-2012 mokslo metus. Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

bendrojo_lavinimo_mokyklu_logo
 
erpf (600 x 243) mtpplius sac smm (476 x 354)
2009-2011 m. mokykla dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos “Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte “Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”. Šio projekto įgyvendinimo metu atnaujintos 6 mokytojų darbo vietos (stalai, kėdės, spintos), mokyklos techninę bazę papildė 5 stacionarūs bei 4 nešiojamieji kompiuteriai, 3 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, 2 interaktyviosios lentos, 1 baltoji lenta bei 1 projektorius.

Socializacijos projektas „Bičiuliai“ 2009 m.

Tikslas ir uždaviniai : Siekti išstumti „savanaudišką individualizmą“, puoselėjamą tradicinėje mokykloje, iškelti socialinius santykius bei rūpintis grupės (klasės) gerove;


Pilietinis ir tautinis projektas „Aitvaras“ 2009 m.

Tikslas ir uždaviniai :  Taikyti gerąją pedagoginio darbo patirtį teikiant mokiniams etninės kultūros žinių, ugdant gebėjimus integruotis į pasaulio ateities visuomenę neprarandant tautinio identiteto vertybių, formuojant asmenybės sąmoningumą.


Mokykla sėkmingai bendradarbiauja su p. A.Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Fondo organizuojamuose projektuose „Lyderių mokykla“ ir „Verslo mokykla“ kasmet dalyvauja gabiausi mūsų mokyklos mokiniai.


Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (koordinatorė – biologijos vyresnioji mokytoja Olga Karpova), dalyvauja kasmetinėse draugijos organizuojamose akcijose.


Mokyklos bendruomenę džiugina praėjusiais metais prasidėjęs produktyvus bendradarbiavimas su Neries regioninio parko direkcija.


Skip to content