2019 M. POPAMOKINIŲ RENGINIŲ PLANAS

  

5-8, IG-IVG klasės

Eil. nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingi asmenys
1 Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sausis V. Giedraitytė
2 Mokinių meninio skaitymo konkursas Sausis Lietuvių kalbos mokytojos
3 Šeimų sporto šventė Sausis Ž. Žygė, R. Diržinauskienė
4 Šimtadienis Vasaris IIIG kl., D. Blusevičienė

IVG kl., A. Vaitkevičienė

5 Vasario 16-osios minėjimas Vasaris V. Giedraitytė

Mokinių taryba

6 Humanitarinių dalykų savaitė Kovas Humanitarinių dalykų mokytojų metodinė grupė
7 Kaziuko mugė Kovas L. Ivanauskienė, G. Liausienė, N. Pukalskienė
8 Kovo 11-osios minėjimas Kovas A. Gradeckas, J. Voskanienė, R. Maslinskienė, D. Nalivaikaitė – Venslauskienė
9 Tarpmokyklinis tinklinio turnyras Kovas Ž. Žygė, R. Diržinauskienė
10 Gamtos mokslų savaitė Kovas Gamtos mokslų mokytojai
11 „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ Kovas Pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai
12 Tiksliųjų mokslų savaitė Balandis Tiksliųjų mokslų mokytojai
13 Švaros akcija „DAROM 2019“ Balandis V. Giedraitytė

Klasių vadovai

14 Motinos dienai skirtas koncertas Gegužė R. Karbočiuvienė,

D. Čatrauskienė

15 Abiturientų paskutinio skambučio šventė Gegužė IIIG kl., D. Blusevičienė

IVG kl., A. Vaitkevičienė

16 PUG, 1-4 klasių

mokslo metų baigimo šventė

Gegužė Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, V. Giedraitytė

O. Andrijanovienė,

R. Karbočiuvienė

17 Turistinis žygis Birželis Ž. Žygė, R. Diržinauskienė,

D. Petkauskienė

18 Karjeros savaitė Birželis A. Lukšienė, N. Butkienė,

D. Stapulionienė

19 5-IIIG klasių mokslo metų baigimo šventė Birželis IG kl., D. Čatrauskienė

IIG kl., D. Petkauskienė

20 Išleistuvių vakaras Liepa V. Giedraitytė,

A. Vaitkevičienė

21 Mokslo metų pradžios šventė Rugsėjis IVG kl., D. Blusevičienė,

muzikos ir dailės mokytojai

22 Europos kalbų dienos renginys Rugsėjis Humanitarinių dalykų mokytojų metodinė grupė
23 Vienuoliktokų krikštynos Rugsėjis IIIG kl., D. Petkauskienė

IVG kl., D. Blusevičienė

24 Tarptautinė Mokytojo diena Spalis IIIG kl., D. Petkauskienė

IVG kl., D. Blusevičienė

25 Socialinių mokslų savaitė Spalis Socialinių mokslų mokytojai
26 Tarptautinė tolerancijos diena Lapkritis A. Lukšienė, Mokinių taryba
27 Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Lapkritis S. Šližauskaitė, R. Kitkauskienė
28 Metų šokių renginys Spalis IIG kl., D. Čatrauskienė
29 Šeimų adventinė vakaronė Gruodis Klasių vadovų metodinė grupė

1-4 klasės

Eil. nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingi asmenys
1 Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sausis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

2 „Kvadrato“ varžybos Sausis N. Sadovskaja, I. Zimnickienė,

V. Palšytė-Lašienė

3 Raiškiojo skaitymo konkursas „Gintarėlį tau nešu ant delno“ Vasaris S. Verbaitienė
4 Dailyraščio konkursas „Rašom 2019“ Vasaris S. Verbaitienė,

2-4 kl. mokytojai

5 Paroda „Puošni raidelė“ Vasaris R. Barutytė,

J. Malinauskienė

6  

Kaziuko mugė

 

Kovas 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

7 Pilietinio ugdymo konkursas „Pažink Tėvynę iš arčiau“ Kovas S. Verbaitienė,

2-4 kl. mokytojai

8 Vietovardžių piešinių paroda „Graži mūsų Lietuvėlė“ Kovas 1-4 kl. mokytojai
9 Sąmoningumo didinimo mėnuo „BE PATYČIŲ 2019“ Kovas 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

10 Susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku Kovas L. Kazlauskienė
11 Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2019” Kovas 1-4 kl. mokytojai
12 Matematikos konkursas “Matematika visur” Kovas I. Zimnickienė,

V. Palšytė-Lašienė

13 Lėlės diena Balandis N. Sadovskaja, L. Maslinskienė
14 Švaros akcija „DAROM 2019“ Balandis 1-4 kl. mokytojai
15 Motinos dienai skirtas koncertas Gegužė 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

16 Lietuvių kalbos konkursas

„Raštingiausias ketvirtokas 2019“

Gegužė V. Palšytė-Lašienė
17 Mokslo metų baigimo šventė Birželis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

 

18

 

Mokslo metų pradžios šventė Rugsėjis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

19 Saugaus eismo pamoka „Saugosiu save ir draugus“ Rugsėjis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

20 Rudens šventė „Krenta lapas uosio…“ Spalis J. Malinauskienė,

V. Palšytė-Lašienė

21 Piešinių paroda „Mano svajonių atšvaitas“ Lapkritis S. Verbaitienė, R. Barutytė
22 Atšvaitų diena Lapkritis S. Verbaitienė, R. Barutytė
23 Susitikimas su rašytoju ir gamtininku Selemonu Paltanavičiumi Lapkritis L. Kazlauskienė
 

24

 

 

Tarptautinė Tolerancijos diena

 

Lapkritis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

25  

Šiaurės šalių savaitė

 

Lapkritis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

26 Šeimų adventinė vakaronė Gruodis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

27 Šventė „Kalėdinė eglutė“ Gruodis 1-4 kl. mokytojai,

priešmokyklinio ugdymo pedagogai