Ugdymas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos gimnazijoje

Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė), apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.

Ugdymas karjerai – kryptingas žmogaus bendrųjų ir karjeros savybių plėtojimas.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi į darbinę aplinką.

Uždaviniai:

 • padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;

 • ugdyti gebėjimą remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu priimti adekvačius karjeros sprendimus;

 • ugdyti gebėjimą remiantis asmenine ateities vizija kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;

 • padėti pasirengti sėkmingam perėjimui į karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai formos:

 • Dalyko pamokos
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimai
 • Klasių valandėlės
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Susitikimai su karjeros konsultantais
 • Paskaitos
 • Ekskursijos, išvykos

Naudingos nuorodos:

Filmukas apie tai, kaip pats gali pradėti planuoti savo karjerą.

Mokytojo knyga

Mokinio knyga

Misija: pinigai“ – naujas edukacinis žaidimas internete

www.aikos.smm.lt;

www.studijos.lt;

www.kurstudijuoti.lt;

http://www.mokslas.lt/;

www.euroguidance.lt;

www.ldb.lt;

http://www.zinauviska.lt/lt/;

Skip to content