NUORODOS

NUORODOS


Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema –  www.ibiblioteka.lt

Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt

Interaktyvi biblioteka –  https://www.ibiblioteka.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

Vertimas iš anglų į lietuvių kalbą – http://vertimas.vdu.lt

Tarptautinių žodžių žodynas – http://www.zodziai.lt

Lietuvių kalbos žodynas – www.lkz.lt

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.nec.lt ; www.egzaminai.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt

Švietimo tinklas – www.tinklas.lt

Švietimo portalas – http://portalas.emokykla.lt/

Valstybinė lietuvių kalbos komisija – http://www.vlkk.lt

Skip to content