BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


GIMNAZIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS pdf

2019 M. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS pdf

2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  pdf

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS pdf

INFORMACIJA APIE GIMNAZIJOS ĮVYKDYTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2017 M. pdf

2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS pdf