Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta bibliotekininkė Jolanta Kurauskienė.
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – Jolantą Kurauskienę, tel. 860852347, el. p. kurjolanta@gmail.com, Vilniaus g. 15A, Maišiagala, Vilniaus rajonas.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

 

Skip to content