Apie biblioteką

APIE BIBLIOTEKĄ


Bibliotekininkė Jolanta Kurauskienė
El. paštas: kurjolanta@gmail.com
Tel. 860852347

Bibliotekos darbo laikas: 730 -1600
Pietų pertrauka 1200– 1230

 

KIEKVIENĄ PASKUTINĮ MĖNESIO PENKTADIENĮ BIBLIOTEKOJE SANITARINĖ DIENA SKAITYTOJAI NEAPTARNAUJAMI

Gimnazijos bibliotekos vizija  – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo/si vieta su informacine ir technine baze, siekianti visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla papildantis ugdymo procesą, telkiantis gimnazijos bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę. 

Bibliotekos misija – ugdyti mokinių komunikacinius ir informacinius gebėjimus, teikti bendruomenės nariams informacines paslaugas, sudaryti sąlygas mokymuisi, savišvietai, laisvalaikio pomėgių tenkinimui.

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Lietuvių ir užsienio šalių grožinė literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Audio, CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
 • Periodiniai leidiniai.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas;
 • Vadovėlių fondas;
 • Skaitykla.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 • konsultacijos pasirenkant literatūrą bei ieškant informacijos šaltinių;
 • konsultacijos mokantis dirbti ir dirbant kompiuteriu;
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliografine medžiaga ir kitomis informacinėmis priemonėmis;
 • mokinių aprūpinimas vadovėliais;
 • dokumentų išdavimas skaitykloje;
 • teminių parodų ir renginių organizavimas;
 • naudojimasis internetu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Skip to content