Aktualūs teisės aktai dėl koronaviruso ir karantino

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais pdf

Dėl vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūros užtikrinimo Vilniaus rajono švietimo įstaigose pdf

Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose pdf

Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms pdf

Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytuose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pdf

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną pdf

Dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymų pdf

Karantino režimas (pagal Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pdf

Dėl karantino režimo priemonių užtikrinimo pdf

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimo pdf

Dėl nereceptinių vaistinių preparatų pardavimo gyventojams nuotoliniu būdu pdf