Mokytojai

MOKYTOJAIMokytojo pareigybės aprašymas

Eil.nr. Vardas, pavardė Mokomasis dalykas ir kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1 Olga Andrijanovienė Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis
2 Kristina Bajevienė Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis
3 Vladimiras Bajevas Fizinio ugdymo mokytojas Aukštasis
4 Audronė Balčiūnaitė Matematikos vyresnioji mokytoja Aukštasis
5 Ramutė Barutytė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
6 Nijolė Butkienė Psichologė, psichologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis
7 Rimantas Butėnas Fizikos vyresnysis mokytojas Aukštasis
8 Rasuolė Chmeliauskienė Matematikos vyresnioji mokytoja Aukštasis
9 Daiva Čatrauskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
10 Rūta Diržinauskienė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
11 Virginija Giedraitytė Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis
12 Aidas Gradeckas Istorijos vyresnysis mokytojas Aukštasis
13 Lina Ivanauskienė Vyresnioji logopedė ir specialioji pedagogė Aukštasis
14 Martyna Juodeškienė Dailės mokytoja Aukštasis
15 Dalia Jutelienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
16 Sigita Kazėnienė Specialioji pedagogė Aukštasis
17 Lina Kazlauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis
18 Rasa Kitkauskienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
19 Irma Krenciuvienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
20 Jolanta Kurauskienė Neformaliojo švietimo mokytoja Aukštasis
21 Dainius Levanas Fizikos vyresnysis mokytojas Aukštasis
22 Aida Lukšienė Socialinė pedagogė metodininkė, klasės vadovė Aukštasis
23 Diana Lūžienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
24 Jūratė Malinauskienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
25 Laimutė Maslinskienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
26 Raminta Maslinskienė Šokio vyresnioji mokytoja Aukštasis
27 Gražina Meržinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis
28 Alma Narbuntienė Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis
29 Vida Palšytė – Lašienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
30 Daiva Petkauskienė Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis
31 Laura Petkevičiūtė – Jankauskienė Etikos mokytoja Aukštasis
32 Gžegožas Pileckas Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis
33 Neringa Pukalskienė Anglų ir vokiečių kalbų, žmogaus saugos mokytoja Aukštasis
34 Nijolė Sadovskaja Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis
35 Danutė Stapulionienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
36 Audronė Vaitkevičienė Chemijos mokytoja metodininkė

Technologijų vyresnioji mokytoja

Aukštasis
37 Sonata Verbaitienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis
38 Edita Vežbickaitė Neformaliojo švietimo mokytoja Aukštasis
39 Jurgita Voskanienė Muzikos vyresnioji mokytoja Aukštasis
40 Odeta Zemeckienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis
41 Irma Zimnickienė Pradinio ugdymo ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
42 Žilvinas Žygė Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Aukštasis

 

 

Skip to content