Viešieji pirkimai

VIEŠIEJI PIRKIMAI


Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) www.cvpp.lt  

Viešųjų pirkimų tarnyba https://vpt.lrv.lt/lt

Skip to content