Neformalusis švietimas

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS


Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Gimnazijos neformaliojo švietimo grupės

Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti gimnazijoje veikia muzikos, šokių, dailės, sporto, kalbų, gamtamokslinio ugdymo, pasaulio pažinimo, technologijų neformaliojo švietimo būreliai.

2022-2023 m. m. I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų grafikas pdf

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 

Gimnazijos patalpose vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos tvarkaraštis pdf

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1


Be to, gimnazijoje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 

Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

Skip to content