Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA


Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašu pdf
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis ir 17 str. 5 dalimi, švietimo įstaigos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pdf
Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt

Kaip pranešti apie korupciją https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425

Skip to content