Pailgintos dienos grupė

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ


Siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, mokykloje atidaryta pailginta dienos grupė.

Pagalbos mokiniui specialistė, dirbanti pailgintoje dienos grupėje:
Agnė Brasiun, tel. nr. 867767564.
Grupės darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais, 13.30-17.30 val.

2022-2023 m. m. pailgintos dienos grupės veiklos planas pdf
Prašymo forma dėl priėmimo į gimnazijos pailgintos dienos grupę pdf

Skip to content