Pailgintos dienos grupė

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ


Siekiant užtikrinti pradinių ir kitų klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, mokykloje atidaryta pailginta dienos grupė.

2021-2022 M. M. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Skip to content