Projektinė veikla

PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektas „Piliečio žadintuvas“
„Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, vyksiantis visus 2011-2012 mokslo metus. Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 

Socializacijos projektas „Bičiuliai“ 2009 m.

Tikslas ir uždaviniai : Siekti išstumti „savanaudišką individualizmą“, puoselėjamą tradicinėje mokykloje, iškelti socialinius santykius bei rūpintis grupės (klasės) gerove;


Pilietinis ir tautinis projektas „Aitvaras“ 2009 m.

Tikslas ir uždaviniai :  Taikyti gerąją pedagoginio darbo patirtį teikiant mokiniams etninės kultūros žinių, ugdant gebėjimus integruotis į pasaulio ateities visuomenę neprarandant tautinio identiteto vertybių, formuojant asmenybės sąmoningumą.


Mokykla sėkmingai bendradarbiauja su p. A.Adamkienės labdaros ir paramos fondu. Fondo organizuojamuose projektuose „Lyderių mokykla“ ir „Verslo mokykla“ kasmet dalyvauja gabiausi mūsų mokyklos mokiniai.


Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (koordinatorė – biologijos vyresnioji mokytoja Olga Karpova), dalyvauja kasmetinėse draugijos organizuojamose akcijose.


Mokyklos bendruomenę džiugina praėjusiais metais prasidėjęs produktyvus bendradarbiavimas su Neries regioninio parko direkcija.


Skip to content