Klasių vadovai

KLASIŲ VADOVAI


Klasė Mokytojo vardas, pavardė Mokomasis dalykas
1a Ramutė Barutytė Pradinis ugdymas
1b Jūratė Malinauskienė Pradinis ugdymas
2a Sonata Verbaitienė Pradinis ugdymas
2b Laimutė Maslinskienė Pradinis ugdymas
3a Irma Zimnickienė Pradinis ugdymas
3b Nijolė Sadovskaja Pradinis ugdymas
4a Vida Palšytė-Lašienė Pradinis ugdymas
4b Odeta Zemeckienė Pradinis ugdymas
5a Jurgita Voskanienė Muzika
5b Rasuolė Chmieliauskienė Matematika
6a Laura Petkevičiūtė-Jankauskienė Etika
6b Irma Krenciuvienė Anglų kalba
7a Alma Narbuntienė Biologija
7b Dalia Jutelienė Anglų kalba
8 Audronė Balčiūnaitė Matematika
IGa Martyna Juodeškienė Dailė
IGb, IIGb Rūta Diržinauskienė Fizinis ugdymas
IIGa Aida Lukšienė Socialinė pedagogė
IIIG Rasa Kitkauskienė Lietuvių kalba
IVG Danutė Stapulionienė Rusų kalba
Skip to content