Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS ŠVIETIMĄ


Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c421e3b0708511edbc04912defe897d1

Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/933f8530e9ca11e99681cd81dcdca52c  

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74662f40444811eb8d9fe110e148c770

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75765a502e9b11e9b66f85227a03f7a3

Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4495f8e1850611ecbd43a994b3e2e1cb

Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64c466f0e0dd11ec8d9390588bf2de65

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518884

Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69fde250840211ecbd43a994b3e2e1cb

Daugiau savivaldybės teisės aktų galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieškoje https://web.vrsa.lt/vaktai  

Skip to content