Gabių vaikų ugdymas

GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS


Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija https://olimpiados.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt

Skip to content