Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ


Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8  

Priėmimo į Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnaziją tvarkos aprašas

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnazijos 1–12 klases

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c

Skip to content