Dokumentų išdavimas

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS


Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima direktorius (-ė) / raštinės vedėja (-s) / sekretorė (-ius): vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, priėmimo laikas

Už brandos atestato ir jo priedo dublikatą buvęs mokinys turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas. Brandos atestato ir jo priedo dublikato kaina – 4,34 Eur. Sąskaitos numeris, į kurią mokėti už brandos atestato ir jo priedo dublikatą, būtinai nurodant mokėjimo pavedime gimnazijos pavadinimą – LT634010051001859722

Prašymo forma dėl dublikato išdavimo pdf

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9CFE15EB6DA

Mokinio pažymėjimo išdavimas

Gimnazija išduoda 1–12 klasių mokiniams Mokinio popierinius pažymėjimus. Mokinio pažymėjimas (popierinis) išduodamas per 7 kalendorines dienas po kreipimosi ir  mokinio amžių atitinkančios nuotraukos pristatymo. Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama. Mokinio pažymėjimas galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e2da1304b6611eb8d9fe110e148c770

Skip to content