Mokymosi pagalba

MOKYMOSI PAGALBA (KONSULTACIJOS)


Konsultacija – tai mokymosi pagalba mokiniui, susiduriančiam su tam tikro dalyko mokymosi sunkumais. Konsultacijos metu siekiama patarti individualiais klausimais, o ne suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kokį nors dalyką.

2022-2023 m. m. I pusmečio dalykinių konsultacijų grafikas pdf

Skip to content