Piliečio žadintuvas

PROJEKTAS „PILIEČIO ŽADINTUVAS“
 

Paveikslėlis4„Piliečio žadintuvas“ – pilietiškumą skatinantis projektas, vyksiantis visus 2011-2012 mokslo metus. Veiklos vykdomos įgyvendina

nt Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Į veiklas tiesiogiai įsitraukė 143 mokyklos ir daugiau nei 2000 mokinių iš visos Lietuvos. Projekte dalyvauja 120 mokinių iš 6 Vilniaus rajono mokyklų. Mūsų mokykloje suburta aštuoniolikos 15-17 metų mokinių grupė, kuruojama socialinės pedagogės Aidos Lukšienės. Jaunimas savarankiškai identifikuos  bendruomenėje (mokykloje, miestelyje) kylančias problemas ir stengsis jas išspręsti.

„Piliečio žadintuvas” – vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo programa
Tikslas – pasitelkiant inovatyvius, pasaulyje pripažintus neformalaus ugdymo metodus:
  • ugdyti vaikų gebėjimus identifikuoti visuomenei ir vietos bendruomenei aktualias problemas;
  • suteikti jiems socialines, pilietines ir komunikacines kompetencijas bei tokiu būdu motyvuoti savanorystei.

Uždaviniai:

  • atlikti vietos bendruomenei aktualių darbų poreikio analizę įtraukiant vietos bendruomenę bei patį jaunimą ir skatinant skirtingų kartų bendradarbiavimą;
  • didinti vaikų pilietinį aktyvumą, toleranciją ir pilietinės raiškos poreikį;
  • neformaliojo ugdymo metodais ugdyti vaikų pilietines kompetencijas;
  • vaikams drauge su bendruomenės veiklos grupe atlikti vietos bendruomenei aktualius savanoriškus darbus;
  • pasitelkus ekspertus atlikti programos dalyvių įgytų kompetencijų išorinį vertinimą;
  • parengti gerosios patirties pavyzdžių rinkinį programos tęstinumui.

erpf (600 x 243) Paveikslėlis5

Skip to content