Aitvaras

PILIETINIS IR TAUTINIS PROJEKTAS „AITVARAS“ 2009 M.


Tikslas ir uždaviniai :  Taikyti gerąją pedagoginio darbo patirtį teikiant mokiniams etninės kultūros žinių, ugdant gebėjimus integruotis į pasaulio ateities visuomenę neprarandant tautinio identiteto vertybių, formuojant asmenybės sąmoningumą.

Kuriant šiuolaikinę individo ir visuomenės tapatybę, visiems Lietuvos gyventojams, mokyklų bendruomenėms yra aktualu pažinti lietuviškas tautines tradicijas, aktyviai dalyvauti savo valstybės ir pasaulio visuomeniniame gyvenime. Šiais metais tautinį ir pilietinį projektą „Aitvaras“ įgyvendinome turiningai. Rugsėjo 26 d. tradiciškai dalyvavome Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo paminėjimo šventėje. Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, kunigaikščio Algirdo nuopelnai ypatingai svarbūs Lietuvos valstybingumui. Mokiniai ruošėsi : papildė naujomis detalėmis tautinius kostiumus , su dailės mokytoja 4-9 klasių mokiniai ruošė piešinių parodą, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Ji buvo eksponuota šventės metu-piliakalnyje. Vyresnių klasių mokiniai dalyvavo rašinių konkurse „Tūkstantmečio moksleivis“. „Rudenėlio“ šventėje-parodoje mokiniai kūrybingai atskleidė savo meninius sugebėjimus, pristatydami darbelius iš rudens gėrybių.

Ši tradicija – kvietimas jaunimo tautiškumui, pilietiškumui ir patriotizmui ugdyti ne tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Lietuvoje.

Skip to content