Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI


Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė), apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.

Ugdymas karjerai – kryptingas žmogaus bendrųjų ir karjeros savybių plėtojimas.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi į darbinę aplinką.

Uždaviniai:

 • padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • ugdyti gebėjimą remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu priimti adekvačius karjeros sprendimus;
 • ugdyti gebėjimą remiantis asmenine ateities vizija kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
 • padėti pasirengti sėkmingam perėjimui į karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai formos:

 • Dalyko pamokos
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimai
 • Klasių valandėlės
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Susitikimai su karjeros konsultantais
 • Paskaitos
 • Ekskursijos, išvykos

Naudingos nuorodos:

Filmukas apie tai, kaip pats gali pradėti planuoti savo karjerą.
Mokytojo knyga
Mokinio knyga
www.aikos.smm.lt;
www.studijos.lt;
www.kurstudijuoti.lt;
http://www.mokslas.lt/;
www.euroguidance.lt;
www.ldb.lt;
http://www.zinauviska.lt/lt/;

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Informacija stojantiesiems

Konkursinio balo skaičiuoklė https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Studijų programos (AIKOS)  https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=b4284c3d-73c7-4fc8-8fc4-c9bb8d03317e

Valstybinis studijų fondas https://vsf.lrv.lt

Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt

Studijos užsienyje

https://www.kastu.lt  

https://kalba.lt

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Darbo paieška

Užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centras https://uzt.lt/jaunimui

Karjeros valdymo informacinė sistema https://karjera.lt

Lietuvos karjeros portalas http://www.cv.lt  

Darbo skelbimai https://www.cvmarket.lt

Mobilumo portalas EURES https://eures.uzt.lt

Gyvenimo aprašymo rengimas (Europass) http://www.europass.lt/cv

Skip to content