NUORODOS

NUORODOS


Vadovėlių duomenų bazė  www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt  

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info 

Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt

Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt

Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt

Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt

Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt  

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt   

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt

Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt

E. pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Skip to content