OLWEUS

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA


Gerbiami Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos  bendruomenės nariai,

Nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio mūsų mokykloje įdiegiama  Olweus patyčių prevencijos programa. Programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose, šios programos vykdymą remia ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.

OPPP įtraukė visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus.

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.


Kodėl reikia mokyklai šios programos?

Patyčių ir agresijos poveikį jaučia visi:

 • poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;
 • poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas, ginklų nešiojimas ir t.t.;
 • poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus Patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:

 1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
 3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
 4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės. Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui:

 • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
 • kiekvienais metais bus vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama koordinaciniame komitete ir personalo diskusijų ir mokymosi (MSG) grupėse, įformuojami visi bendruomenės nariai;
 • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas,
 • peržiūrėta ir pagal Olweus programą patobulinta priežiūros sistema mokykloje – „Patyčių drausminimo sistema“;
 • vieną kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, ugdanti bendravimo ir bendradarbiavimo, diskusijų kultūrą. dirbama su mokiniais individualiai.

Daugiau informacijos apie „OLWEUS“ programą galima rasti https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa

Informacija tėvams

Koordinacinis komitetas

Patyčių drausminimo sistema

Skip to content