Specialioji pedagogė

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ LINA IVANAUSKIENĖ


lina

Tikslas:

Didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai:

  • Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
  • Telkti pagalbą mokytojams, parengiant ugdymo programas, atitinkančias specialiųjų poreikių mokinių žinių ir gebėjimų lygį;
  • Padėti sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Skip to content