Logopedas

LOGOPEDĖ LINA IVANAUSKIENĖ


lina

El.paštas: lina.ivanauskienelog@gmail.com

Tikslas – mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tyrimas ir šalinimas.

Uždaviniai:

  • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
  • Teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
  • Lavinti foneminę klausą;
  • Lavinti garsinę sintezę ir analizę;
  • Ugdyti rišliąją kalbą;
  • Koreguoti skaitymo ir rašymo sunkumus.

Organizuojamos individualios, pogrupinės (2 – 4 mokiniai) bei grupinės (5 – 8 mokiniai) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį.

Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

 

Skip to content