Sveikatos priežiūra

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA


Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė – Mažena Gotlejevskienė
El. paštas: mazena.gotlejevskiene@vvsb.lt
Tel. nr.: +37067610861
https://www.vilniussveikiau.lt/

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0/asr

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

 

Skip to content