Parama

 

PARAMA


Nuoširdžiai dėkojame organizacijoms ir privatiems asmenims, skiriantiems mūsų gimnazijai finansinę ir materialinę paramą. Esame dėkingi ir mokinių tėveliams, mokytojams, visiems, mūsų gimnazijai skiriantiems 2 procentus gautų pajamų mokesčio. Mums labai reikalingos Jūsų paramos tikimės ir šiais metais. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. 2 procentus praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio Jūs galite pervesti pasirinktai organizacijai. Nepasinaudojus šia teise pinigai bus panaudojami valstybės nuožiūra.

2019 m.

Per 2019 m. gauta pajamų 8955,45 eurai:

iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio  – 2756,36 eurai;

Erasmus+ dotacijos likutis – 3949,00 eurų;

Parama – 2250 eurų.

Panaudota 2547,45 eurai:

 • kalėdinių dovanėlių pirkimui priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams – 2250 eurų tikslinių paramos lėšų;
 • paskaitai bendruomenės nariams „Šeimos psichologija“ – 250 eurų;
 • banko paslaugų mokesčiui – 47,31 euras.

2018 m. 

Per 2018 m. iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gauta – 2633,97 eurai.

Panaudota 133,87 eurai:

 • el. knygų rinkinys „Dokumentų valdymas“ – 81,07 eurai;
 • banko administraciniai ir komisiniai mokesčiai – 52,80 eurai.

Projekto Erasmus+ užbaigimui panaudota 4223,99 euro.

2017 m.

Per 2017 m. iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio gauta – 2915,49 eurai.
Panaudota 149,56 eurai:

 • el. knygų rinkinys „Dokumentų valdymas“ – 68,97 eurai;
 • lauko teniso kamuoliukų rinkinys 44,55 eurai;
 • banko administraciniai ir komisiniai mokesčiai – 35,97 eurai.

Sutaupyta mokinio krepšelio lėšų 120000 eurų:

už 50000 eurų įsigytas ilgalaikis turtas:

 • kompiuteriai ir kompiuterinė technika – 14348,39 eurai;
 • interaktyvios grindys, kubas ir SMART lentos – 34588 eurai;
 • šautuvas sporto varžyboms – 1063,6.

Už 70000 eurų įsigytas trumpalaikis turtas: kompiuterinės, kanceliarinės bei ugdymo priemonės reikalingos ugdymo procesui.

2016 m.

2016 m. iš 2% gyventojų pajamų mokesčio gimnazija gavo 3023,49 eurus.

2016 m. panaudota 3896,92 eurai:

 • priešmokyklinio ugdymo kabineto įrengimui 3605,8 eurai;
 • nuotraukų gamybai parodai 15,62 euro;
 • el. knygų rinkiniui „Dokumentų valdymas“ 68,97 euro;
 • instruktavimo žurnalams įsigyti 10,16 euro;
 • ūkinei veiklai 186,95 euro;
 • banko administraciniams ir komisiniams mokesčiams 9,42 euro.

2015 m.

2015 m. gauta parama – 2422,34 eurai:

iš 2% gyventojų pajamų mokesčio – 2222,34 eurai;

iš Tautos fondo – 200 eurų.

2015 m. panaudota – 4749,91 eurai:

 • gimnazijos statuso įregistravimas – 9,27 eurai;
 • kataloginės kortelės gimnazijos bibliotekai – 12,47 eurai;
 • priemonės darbščiųjų rankų būreliui – 128,31 eurai;
 • el. knygų rinkinys „Dokumentų valdymas“ – 68,97 eurai;
 • granulės sėdmaišiams ir sėdmaišių valymas – 43,5 eurai;
 • gimnazijos ūkinei veiklai – 390,22 eurai;
 • banko administraciniam ir komisiniam mokesčiams išleista – 13,72 eurai;
 • Tautos fondo Lietuvos atstovybės tikslinės lėšos panaudotos lietuvių kalbos kabineto turtinimui – 200 eurai;
 • projekto ERASMUS+ pradinio etapo įgyvendinimui panaudoti 3883,45 eurai (ši suma grąžinta gavus projekto finansavimą).

2014 m.

2014 m. panaudotos lėšos:

 • anglų kalbos vadovėliams – 133,80 Lt;
 • banko administraciniam ir komisiniam mokesčiui – 41,60 Lt;
 • medienai, skirtai verpsčių gamybai – 314,00 Lt;
 • ūkinėms prekėms – 1715,25 Lt;
 • už kurą, panaudotą vykstant į virvės traukimo varžybas Šiauliuose –150 ,00 Lt.

Iš viso panaudota 2354,65 Lt.

2013 m. 

2013 m. gautos lėšos:

iš 2% gyventojų pajamų mokesčio – 7049,09 Lt;

iš Tautos fondo Lietuvos atstovybės – 800 Lt.

Iš viso gauta 7849,09 Lt.

2013 m. panaudotos lėšos:

 • Už Tautos fondo Lietuvos atstovybės nemokamam vaikų maitinimui skirtus 1472 Lt iki 2013 m. birželio 1 d. maitinti 6 mokyklos mokiniai;
 • 316,84 Lt skyrėme mokyklos dvidešimtmečio bei paskutiniojo korpuso atidarymo šventei;
 • 5567,23 Lt išleista ūkinei veiklai;
 • 1760 Lt  skirta edukacinei veiklai;
 • viešint svečiams iš Turkijos (5 vaikai) edukacinei veiklai  išleista 203,60 Lt;
 • 393,53 Lt  skirta kabinetinėms priemonėms įsigyti;
 • 818,04 Lt  skirti mokyklos vidaus ir lauko erdvių apipavidalinimui;
 • 1739,45 Lt išleista kitoms reikmėms.

Iš viso panaudota 12270,69 Lt.

 

Skip to content