Atributika

ATRIBUTIKA


GIMNAZIJOS HERBAS

Mokyklos emblema naujaeee (2)

Autorė: dailės mokytoja Jurga Kačiušytė

GIMNAZIJOS HIMNAS

Maišiagalos širdyje mūsų mokykla šviesi,

mylime tave visi – tu mums šventovė.

Mokslą, muziką menu, mus gyventi mokai tu

ir vedi vis šviesesniu Lietuvos keliu.

Algirdo mūs mokykla,

Tu šviesa mūs ir daina,

mes tavo vardą nešamės širdy.

Tu – viltis, padėki pakilt,

Tu – tiesa, neleisk nusivilt,

būk mums namai dabar ir ateity.

Čia atėjome maži, už rankelės vedami,

lyg mama švelni švelni vedi ir mokai mus

raidę, žodį ir dainas, meilę, siekius ir svajas.

Muzika, tiesa, šviesa tu kelią rodai.

Mokytojų daug puikių veda mus tiesos keliu,

myli, moko, guodžia mus kaip savus vaikus.

Tegyvuoja mokykla, Maišiagalos mokykla –

muzika, tiesa, šviesa amžinai.

Žodžių autorė: Irena Čepulienė

Muzikos autorius nežinomas

Skip to content