Nuorodos

NAUDINGOS NUORODOS


Elektroninis dienynas https://www.tamo.lt
Skaitmeninė mokymosi aplinka https://www.eduka.lt , https://emapamokos.lt , https://egzaminatorius.lt
Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898
Vilniaus rajono savivaldybė www.vrsa.lt
Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt
Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vaiko raidos centras http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt    
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt
Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt
Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt
Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt
Lyderių laikas http://www.lyderiulaikas.smm.lt
Mokyklų tobulinimo centras https://www.mtc.lt
Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt
Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt
Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt
Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt  
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) https://lvjc.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) https://www.lmnsc.lt
Kultūros pasas https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1
Lietuvos moksleivių sąjunga https://www.moksleiviai.lt
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt
Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) https://www.spis.lt
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais:

Be patyčių www.bepatyciu.lt
Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt
Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt
Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt
Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt
Tėvų linija https://www.tevulinija.lt
Visų reikalas https://www.visureikalas.lt
Tu ne vienas http://tunevienas.lt
Tu esi https://tuesi.lt
Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos
Bendrasis pagalbos centras https://112.lt
Civilinė sauga https://www.lt72.lt
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt
Aš kritiškas https://askritiskas.lt
Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Teisės aktų registras www.e-tar.lt 

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

AZARTINIŲ LOŠIMŲ PREVENCIJA. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuo 2004 metų vykdo prevencinę azartinių lošimų programą, kurios pagrindinis tikslas apsaugoti asmenis, turinčius problemų dėl azartinių lošimų. Per visą šį laikotarpį buvo pastebėta, kad padaugėjo asmenų, kurie teigia pradėję lošti paauglystės laikotarpiu. Daugelis lošiančiųjų minėjo, kad nežinojo apie azartinių lošimų sukeliamą žalą, neturėjo galimybių kalbėtis su tėvais, o ir patys tėvai jautėsi nekompetentingi kalbėtis apie minimą problemą su savo vaikais. Reaguodama į šią situaciją Priežiūros tarnyba, bendradarbiaudama su Vilniaus priklausomybės ligų centru, parengė informacinius bukletus „Probleminis lošimas. Tai būtina žinoti kiekvienam“ ir „Azartiniai lošimai. Ką svarbu žinoti paauglių tėvams“. Bukletai parengti remiantis užsienio psichinės sveikatos specialistų straipsniais, įžvalgomis, rekomendacijomis. Priežiūros tarnybos manymu, šie bukletai padėtų tėveliams labiau suprasti azartinių lošimų keliamus pavojus bręstančiai paauglio psichikai.
Informacinių bukletų nuorodos:
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Documents/Probleminis%20lošimas_Tai%20butina%20zinoti%20kiekvienam.pdf
http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Documents/Azartiniai%20losimai_Ka%20svarbu%20zinoti%20paaugliu%20tevams.pdf

www.pinigubite.lt/naujienos-ir-renginiai/naujienos/8000-patarimai-tevams-kaip-ir-kada-su-vaikais-kalbeti-apie-pinigus – Patarimai tėvams – kaip ir kada su vaikais kalbėti apie pinigus:

Skip to content