Vizija, misija

VIZIJA IR MISIJA


Filosofija:  

Visi ką nors gali, niekas negali visko (C. Scharnberg)

Vizija:

Nuolat besimokanti, demokratiška, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais,  stiprinanti tautiškumą ir pilietiškumą   daugiakultūrėje aplinkoje gimnazija.

Misija:

  • Organizuoti priešmokyklinį ugdymą;
  • Teikti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą;
  • Užtikrinti kokybišką ugdymą, saugią ir sveiką ugdymosi aplinką;
  • Skatinti lyderystę;
  • Kurti bendraujančią ir bendradarbiaujančią Gimnazijos bendruomenę.

Vertybės: pilietiškumas, pagarba kiekvienam bendruomenės nariui.

Prioritetinės veiklos kryptys:

  • Ugdymo kokybė;
  • Saugi ir moderni ugdymosi aplinka;
  • Partnerystė.
Skip to content