ERASMUS+

  

erasmus+-logo


dibuix clil3


Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education

Metodinė/praktinė medžiaga, strategijos, įrankiai integruoto dalyko ir kalbos mokymui

 2015-1-SK01-KA219-00889_4

Projekto naujienos 2015-2016 m .m.

Projekto naujienos 2016-2017 m. m.

Projekto naujienos 2017-2018 m. m.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje pradedamas įgyvendinti  tarptautinis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto naujienas, dalyvių įspūdžius bei nuotraukas galite rasti internetinėje svetainėje: http://clilforall.jimdo.com/ bei Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/Education-Material-Planning-Strategy-and-Tools-for-CLIL-Education-545250945633249/

Projekto trukmė: 2015-09-01 – 2018-08-31.

Projekto maksimali vertė:  27 485 Eur. Biudžeto paskirstymas 3 metams: 40 % + 40 % + 20%.

Projekte dalyvaujančios šalys: Čekija, Ispanija, Lietuva, Slovakija (projekto koordinatorė).

Projekto idėja:  metodinės/praktinės medžiagos, strategijos, įrankių rengimas integruoto dalyko ir kalbos mokymui.

Projekto tikslinė grupė: visi gimnazijos mokiniai, angliškai kalbantys mokytojai-dalykininkai (plius dalyko mokytojai pagal projekto paraišką). Planuojamas integruoto dalyko ir kalbos (anglų) mokymas nuo priešmokyklinių  iki gimnazijos klasių.

Planuojama veikla:

 • 1 metai – darbo stebėjimas, planavimas;
 • 2 metai – metodinės/praktinės medžiagos, įrankių rengimas;
 • 3 metai – išbandymas, tobulinimas;.

Visa planuojama projekto veikla:

 • Atspindi gimnazijos strateginius tikslus;
 • Suderinta su 2016 m. gimnazijos veiklos programa;
 • Integruota į visų metodinių grupių metines veiklos programas;
 • Integruota tiek į formalų, tiek į neformalų ugdymą.

Projekto valdymo grupė:

 • Už projekto lėšų valdymą atsakinga gimnazijos direktorė, matematikos mokytoja metodininkė Kristina Bajevienė;
 • Projekto koordinatorė gimnazijoje – anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Šližauskaitė;
 • Projekto įgyvendinimą gimnazijoje prižiūri – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresnioji mokytoja Virginija Giedraitytė.

Mokomieji dalykai ir projekto vykdymo grupė:

 • Priešmokyklinis / pradinis ugdymas (Lina Kazlauskienė, Irma Zimnickienė 2015-2016 m. m., 2016-2017 m. m., Vida Palšytė-Lašienė).

Mokomieji dalykai:

 • Anglų kalba (Sigita Šližauskaitė, Irma Zimnickienė 2015-2016 m. m., 2016-2017 m. m.);
 • Istorija (Virginija Giedraitytė);
 • IT (Olga Andrijanovienė);
 • Muzika (Jurgita Voskanienė);
 • Geografija (Daiva Petkauskienė)
 • Dailė (Martyna Juodeškienė).

Informacija apie projekte dalyvaujančias institucijas:

Projekte dalyvaujančios institucijos

Miestas

Šalis

Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné

www.zsfuguvinne.edupage.org

Vinné

Slovakija

CEIP Pla de Girona

www.sites.google.com/a/xtec.cat/escola-pla-de-girona

Girona

Ispanija

Základní škola Hradec Králové

www.zs-snp-v-hk.webnode.cz

Hradec Králové

Čekija

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/

Maišiagala

Lietuva


dibuix clil3


  

erasmus+-logo

Skip to content