COMENIUS

Tarptautinis daugiašalis Comenius projektas

 Knowing European Culture through National Cultures

(Europos kultūros pažinimas per savąją kultūrą)

Šiais mokslo metais mūsų mokykla laimėjo tarptautinį Comenius projektą. Comenius programa yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kuri Lietuvoje  administruojama Švietimų mainų paramos fondo (www.smpf.lt). Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. 

Šiame projekte dalyvaus penkios šalys: Slovakija, Ispanija, Latvija, Turkija ir Lietuva. Tikslinė grupė – 7-14 metų mokiniai. Projekto trukmė – 2 metai. (2010-2012).

Informacija apie projektą:

Projekto idėja – Ispanijos, Lietuvos, Latvijos, Turkijos, Slovakijos kultūros atskleidimas Europos kultūros plotmėje.

Tikslas – atskleisti šalių – partnerių kultūrą, apžvelgti Europos ir šių šalių kultūrų skirtumus bei panašumus.

Planuojama veikla:

 • medžiagos kūrimas/rinkimas, užrašymas, grupavimas, analizavimas, apipavidalinimas, pristatymas;
 •  lyginimas: skirtumų ir tapatumų ieškojimas;
 • sklaida: mokyklos, miestelio bendruomenės  informavimas, veiklos vertinimas bei rezultatų analizė;
 • lankstinukų bei knygos kūrimas;
 • dainavimas, piešimas, vaidyba, šokiai;
 •  informacinių technologijų panaudojimas;
 • mokinių motyvavimas bei užimtumas;
 • užsienio kalbų mokymasis bei kitų kultūrų pažinimas lankantis svečiose šalyse.

Visos projekto partnerės planuoja pasidalyti skirtingų Europos šalių kultūriniu paveldu per liaudies muziką, pasakojimus ir tradicijas, siekiant kuo daugiau pažinti europietišką kultūrą, jos savitumus, taip pat rasti bendrų bruožų su savo istorija, kultūra ir papročiais. Skatins toleruoti skirtumus, atsisakyti stereotipinio mąstymo bei išankstinio nusistatymo.

Mes ketiname spręsti iškylančius mokymo(-si) sunkumus pradiniame mokymo etape naudodami inovatyvius, kūrybiškus  mokymo(-si) metodus, taip pat pasidalinsime efektyvia mokyklos veiklos vadybos patirtimi.

Planuojame sukurti:

 • Power Point pristatymus apie kiekvieną mokyklą, regioną, šalį CD/DVD formatu, siekiant  pristatyti savo bei pažinti projekto partnerių šalių lankomiausias vietoves „virtualių kelionių“ metu.
 • Lankstinuką apie kiekvienos šalies/regiono kultūrą, tradicijas, papročius.
 • Europietiškų pasakojimų iliustruotą daugiakalbę knygą.
 • Bendrą projekto partnerių liaudies dainų kompaktinį diską.

Projekto vykdymą prižiūri: direktorė Kristina Bajevienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė;

Projekto koordinatorė mokykloje: Sigita Šližauskaitė

Projekto vykdymo darbo grupė: Olga Andrijanovienė (IT), Sigita Šližauskaitė (anglų k.), Genovaitė Ručinskienė (lietuvių k.), Daiva Petkauskienė (geografija), Nijolė Kūjalytė (dailė), Audronė Vaitkevičienė ir Petras Žygė (technologijos), Jurgita Voskanienė (muzika), Danutė Lukšienė (šokis), Irma Zimnickienė (ketvirtokai).

Informacija apie projekte dalyvaujančias mokyklas:

Koordinuojančios institucijos pavadinimas: Miestas Valstybė
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné

http://www.zsfuguvinne.edupage.org

Vinné Slovakija
Partnerinės institucijos pavadinimas Miestas Valstybė
CEIP Pla de Girona
http://www.xtec.es/centres/b7001516/
Girona Ispanija

Vali Ürgen İlköğretim Okulu

http://www.valiurgen.com

Hatay Turkija
Vilpulka Primary school Rujiena Latvija

Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla

http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt

Maišiagala, Vilniaus rajonas Lietuva

Skip to content