Apie biblioteką

APIE BIBLIOTEKĄ


Bibliotekininkė Jolanta Kurauskienė
El. paštas: kurjolanta@gmail.com
Tel. 860852347

Bibliotekos darbo laikas:
pirmadienį–penktadienį –  7.30 – 16.00 val.

pietų pertrauka 1200– 1230
paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena, vartotojai neaptarnaujami.

Gimnazijos bibliotekos vizija  – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo/si vieta su informacine ir technine baze, siekianti visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla papildantis ugdymo procesą, telkiantis gimnazijos bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę. 

Bibliotekos misija – ugdyti mokinių komunikacinius ir informacinius gebėjimus, teikti bendruomenės nariams informacines paslaugas, sudaryti sąlygas mokymuisi, savišvietai, laisvalaikio pomėgių tenkinimui.

Bibliotekos veiklos programa pdf

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
 • bibliotekos dokumentų išdavimas;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
 • konsultacijos pasirenkant literatūrą bei ieškant informacijos šaltinių;
 • konsultacijos mokantis dirbti ir dirbant kompiuteriu;
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliografine medžiaga ir kitomis informacinėmis priemonėmis;
 • teminių parodų ir renginių organizavimas;
 • naudojimasis skaitykla ir internetu.

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Programinė lietuvių literatūra;
 • Lietuvių ir užsienio šalių grožinė literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Pedagoginė metodinė literatūra;
 • Audio, CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
 • Periodiniai leidiniai.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas;
 • Vadovėlių fondas;
 • Skaitykla.

Techninės priemonės: kompiuteriai, spausdintuvas, skaitytuvas (skeneris), laminavimo aparatas.

Privaloma ir rekomenduojama literatūra:

Skip to content