Naujienos 2016-2017 m. m.

erasmus+-logo


dibuix clil3


Erasmus pažymėjimas (1) (600 x 431)


Erasmus+ projekto valdymo grupės stažuotė Ispanijoje​

Birželio 6-10 d., gimnazijoje įgyvendinamo Erasmus+ projekto valdymo grupė (projekto koordinatorė Sigita Šližauskaitė, gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė) lankėsi Ispanijoje, Pla de Girona mokykloje. Tarptautiniame projekto susitikime dalyviai aptarė nuveiktus darbus: CLIL metodo taikymą projekte dalyvaujančiose mokyklose, CLIL pamokų sistemos kūrimo gaires, sukurtas 160 CLIL pamokų (ready-to-use formatu). Pirmą kartą šioje mokykloje apsilankę mokytojai ar vadovai buvo supažindinti su jau veikiančia CLIL metodo pamokų vedimo sistema, pasidalinta gerąja patirtimi, sėkmėmis bei iššūkiais taikant CLIL metodą mokykloje. Mokyklos vyriausieji – šeštos klasės mokiniai – vedė nuotaikingai nuteikiančiais, mokinių darbais išpuoštais mokyklos koridoriais, didžiavosi savo nuveiktais darbais, pristatė vykdomas popamokines veiklas, didžiavosi savo pačių puoselėjamu ekologišku daržu, kvietė įsigyti šviežios produkcijos 🙂 Produktyviai praleistas laikas nuteikia tolimesniems darbams.

Nuoširdžiai dėkoju savo komandai – mokytojoms O. Andrijanovienei, M. Juodeškienei, J. Voskanienei, D. Petkauskienei, L. Kazlauskienei, V. Giedraitytei, K. Bajevienei! Laukia dar vieni įspūdžių, naujų patirčių kupini metai!

Projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė

Erasmus+ projekto sklaida rajono mokytojams

2017 m. balandžio 5 d., užsienio kalbos ir dalyko integracijos galimybės, gimnazijoje įgyvendinamos veiklos buvo pristatytos Vilniaus r. priešmokyklinio ugdymo pedagogams, susirinkusiems stebėti projekto darbo grupės narės L. Kazlauskienės atviros veiklos „Užsienio kalbos integravimas priešmokyklinio ugdymo procese“.


Erasmus+ projekto sklaida gimnazijoje

dibuix clil3Balandžio 12 d. mokytojų tarybos posėdyje Erasmus+ projekto dalyvė mokytoja Olga Andrijanovienė skaitė pranešimą „CLIL metodo taikymas matematikos ir IT pamokose“. Mokytoja dalinosi patirtimi ir įspūdžiais po matematikos pamokų vestų Pla de Girona (Ispanija) mokykloje. Taip pat pasidalino gerąja patirtimi bei praktinėmis CLIL metodo pritaikymo galimybėmis mūsų gimnazijoje įvairaus koncentro mokiniams tiek matematikos, tiek informacinių technologijų pamokose. Džiaugiamės mokytojų nuveiktais darbais!

Projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė


Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje svečių iš užsienio pamokos anglų kalba

dibuix clil32017-ųjų pavasaris Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje prasidėjo įsimintinai. Kovo pirmąją savaitę gimnazijoje lankėsi Erasmus+ tarptautinio projekto “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” dalyviai – 10 mokytojų iš Slovakijos, Ispanijos bei Čekijos. Susitikimo tikslas – praktinis CLIL metodo (Content and Language Integrated Learning) taikymas pamokose.

Mūsų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai  bei 1-7 klasių mokiniai buvo visą savaitę mokomi Erasmus+ projekto dalyvių-mokytojų praktikų. Ar būtume kada pagalvoję, kad kūno kultūra gali būti mokoma anglų kalba? Tikriausiai, kad taip, tačiau, ar įmanoma dar ir anglų kalbos žinias patikrinti darant apšilimo pratimus? Mūsų gimnazistai atsakys – tikrai TAIP! Tiek svečiai, tiek ir mūsų mokyklos projekto dalyviai kūrė pamokas, atraktyvias savo turiniu, metodais bei temomis. Tad pamokų buvo kuo įvairiausių: organizuotas biatlonas kūno kultūros pamokoje, meditacija priešmokyklinio ugdymo grupėje, daugybos lentelės žinios tikrintos pradinėse klasėse, įveiktas laipsnių iššūkis matematikos pamokoje, mokiniai tyrinėjo pasaulį ir jį apkeliavo geografijos pamokose, tausojo gamtą rūšiuodami šiukšles, pažino juos supančius simbolius, nusikėlė į Egipto civilizaciją istorijos pamokose, išbandė naujas technikas dailės pamokose ir nuveikė begalę kitų veiklų.

Projekto susitikimų metu atviravome, kad šie susitikimai yra tikras iššūkis mokytojams, vaikams bei visai gimnazijos bendruomenei. Projekto dalyviai retai susitinka, o mūsų šalyje lankosi pirmą kartą. Tad susitikę, stebėdami vieni kitų darbą kartu  mokomės pažinti, pritaikyti, palyginti, kurti, mokomės mokyti bei mokytis, augame kaip asmenybes bei profesiškai tobulėjame. Naujas CLIL metodas gimnazijoje paįvairina ugdymo procesą, atskleidžia mokytojų bei mokinių iki šiol neatrastus gebėjimus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems projekto dalyviams. Dėkojame atskirai gimnazistams Anastasijai, Skaistei, Nikitai, Eigirdui, Jonui ir Rimvydei už gimnazijos pristatymą svečiams, o Danguolei ir Eglei už sustabdytas akimirkas foto kadruose. Choristėms (vadovė J. Voskanienė) Solveigai, Deimantei, Jovitai, Karolinai, Simonai bei Karinai už dainų popuri slovakų, čekų, ispanų, lietuvių kalbomis. Kartu – galime daugiau!!

Kviečiame apsilankyti ir plačiau apie projekto veiklą sužinoti projekto internetinėje svetainėje adresu http://clilforall.jimdo.com/, Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Education-Material-Planning-Strategy-and-Tools-for-CLIL-Education-545250945633249/. Mūsų gimnazijos dalyvių įspūdžius bei užfiksuotas akimirkas rasite adresu http://www.ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt/?page_id=7644

 Anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė


Projekto sklaida gimnazijos bendruomenei

2017 m. kovo 1 d. visuotinio tėvų susirinkimo metu buvo pristatyta 2015-2016 m.m. projekto veikla.


Erasmus+ projekto sklaida rajono mokytojams

dibuix clil3Sausio 25 d. mūsų gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9-12 kl.) rajoninis etapas. Iš Vilniaus rajono mokyklų susirinkusius olimpiados dalyvius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alicija Balcevič, sėkmės palinkėjo gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė, trumpą meninę programėlę pristatė gimnazijos mokiniai. 

Po trumpo olimpiados atidarymo dalyviai išsiskirstė į klases atlikti užduočių, o mokinius atlydėję mokytojai pakviesti pasidalinti gerąja darbo patirtimi. Svečiams pristatyta gimnazijoje vykdoma projektinė veikla. Pristatytas  šių mokslo metų pradžioje įgyvendintas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas „Šešėlių teatras ,,Įkvėpk ir juokis linksmai”. Projekto, kurio tikslas skatinti šalių kultūrinį bendradarbiavimą, iniciatorius gimnazijoje tikybos vyresnysis mokytojas Gžegožas Pileckas, į projekto veiklas įsitraukė ir geografijos vyresnioji mokytoja Daiva Petkauskienė. Projekto įspūdžiais su svečiais pasidalijo jame dalyvavę mokiniai.  Pristatytas ir 8 klasės mokinių drauge su klasės vadove, geografijos mokytoja D. Petkauskiene projekto  ,,Keliauk po Lietuvą” metu sukurtas filmukas apie Maišiagalą. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Šližauskaitė pristatė gimnazijoje įgyvendinamą tarptautinį  Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education”  (Metodinė/praktinė medžiaga, strategijos, įrankiai integruoto dalyko ir kalbos mokymui). Pristatytos CLIL metodo panaudojimo galimybės, partnerių iš užsienio patirtis, gimnazijoje įgyvendinamos projekto veiklos.  Patirtimi, įspūdžiais pasidalijo ir projekte dalyvaujančios matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Olga Andrijanovienė bei priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kazlauskienė. L. Kazlauskienė pasidalino CLIL metodo taikymo priešmokyklinio ugdymo grupėje patirtimi, O. Andrijanovienė skaitė pranešimą ,,CLIL metodas matematikos ir IT pamokose: pamokos gimnazijoje ir stažuotėse Pla de Girona  mokykloje (Ispanija)”,  šioje mokykloje mokytoja vedė matematikos pamokas anglų kalba.

Gimnazijos teatro mokytoja Judita Misevičienė pristatė savo sukurtą teatro etiudų kūrimo metodą ,,Jausmų paletė“. Mokytoja aptarė jo pritaikymo galimybes lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, pakvietė mokytojus išbandyti metodą dalyvaujant praktinėje veikloje.

Tikimės, kad laikas neprailgo ir įgytą patirtį mokytojai galės panaudoti organizuodami ugdymo procesą savo mokyklose.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja D. Čatrauskienė


Stažuotė Pla de Girona mokykloje: praktinis CLIL metodo taikymas

dibuix clil3Spalio 17-21 d. matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Olga Andrijanovienė ir dailės mokytoja Martyna Juodeškienė vyko į Erasmus+ projekto “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” susitikimą CEIP Pla de Girona mokykloje Ispanijoje. Pernai vizitų metu nuvykę mokytojai stebėjo pamokas ir įgijo patirties kaip taikyti CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodą. Šie metai – kitokie: projekto dalyviai planuoja pamokas, rengia metodines priemones, užduotis ir jas išbando nuvykę projekto partnerių mokykloje. Tad mokytojos Olga ir Martynas anglų kalba vedė matematikos bei dailės pamokas mokinukams Pla de Girona mokykloje, Ispanijoje.

„Ši savaitė buvo be galo aktyvi, įsimintina ir sukrečianti. Tiesą sakant, net nemaniau, kad kelionė į Ispaniją privers mane tiek galvoti. Galvoti, kas ir kur paklydo organizuodamas mano šalies švietimo sistemą ir kodėl mes nemokame ir nemokome būti laimingais … Jau pirmomis darbo valandomis, stebint kolegų iš Ispanijos bendravimą su vaikais ir su kitais mokytojais, ėmiau galvoti, kad čia visiems labai gera. Nėra mums priimtino streso, skubėjimo, atskirties. Tas atsipalaidavimas pradžioje net erzino, mums negalima vėluoti, mes viską planuojame labai konkrečiai, čia, atrodo, kad viskas teka savo tėkme ir jeigu kažkas vėluoja, niekas nepanikuoja. Galvojau, kad tas „nerūpestingumas“ atsiliepia mokymosi rezultatams, bet panašu, kad ne… Tarkim, angliškai vaikai kalba gan gerai, o ką jau kalbėti apie dailę… Jie buvo kruopštūs, atidūs, kūrybiškai generavo užduotis ir patys gebėjo jas individualizuoti sau… Buvau „apšalus“, nuo jų įsigilinimo į darbą, drąsos ir pagarbos. Visa mokymo sistema kitokia, laisvesnės struktūros. Mokymosi erdvės „ netvarkingos“ pilnos mokymo priemonių, mokinių darbų, piešinių, knygų…Ir net nieko labai blogo, jeigu popieriaus lapai prikabinti kreivai, tai tikrai netrukdo jiems būti laimingas ir mokytis… Pasibaigus darbo savaitei, išvykus į Barseloną ir nardant tarp siauručių senamiesčio gatvelių niekaip negalėjau išmesti visko, ką pamačiau ir supratau, iš galvos. Ir dabar, kai esu namuose, vis galvoju, kaip bus toliau? O ką aš galiu pakeisti? Žinoma, dirbau tik vienoje mokykloje, todėl būtų kvaila teigti, kad visoje šalyje yra puiki švietimo sistema, aš nežinau, nes nemačiau. Tačiau matytas pavyzdys man labai priimtinas. Aš irgi noriu, kad būtume toki laimingi, bet tikrai, o ne tik tada, kai kiti mato. Noriu keisti, pabandyti, patobulinti ir pritaikyti. Jaučiuosi paskatinta ir motyvuota judėti. Oho, kokia stipri šita kelionė.“

„Kuo toliau į Pietus – tuo šilčiau.

Kai Spalio 17-tą dieną išskridome iš Vilniaus oro uosto lauke buvo siaubingai šalta ir vėjuota ir tik vienintelis dalykas kuris ramino, tai žinojimas, kad Ispanijoj bus tikrai šilčiau. Visa kita baugino. Žinojimas, kad už kelių dienų teks vesti pamokas ispaniukams, bendrauti tik anglų kalba, atstovauti savo mokyklą ir šalį – visa tai ir kėlė nerimą ir kartu džiugino. Visi nauji dalykai, kelionės, pažintys, atradimai mus stiprina kaip asmenybes, skatina tobulėti.

Mokykla

Pirmąją dieną Gironoje nuo ryto išskubėjome į mokyklą. Susitikome su visais Erasmus+ projekto “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education“ projekto šalių atstovais.

Visi buvo tokie malonūs ir draugiški, kad jaudulys kažkur dingo. Atėjus laikui vesti savo pamokas buvo įdomu ir nauja – vaikai kitokie nei Lietuvoje. Čia mažieji buvo judrūs, tačiau dėmesingi. Smalsūs ir susidomėję pamoka, tačiau labiausiai nustebino puikios anglų kalbos žinios. Negaliu drąsiai teigti, kad tie vaikai šaunūs visada – savaitę galima ir pasistengti, tačiau tuo metu , kol buvau mokykloje , žavėjausi.

Ugdymo ir bendros mokyklos erdvės išpildytos mokinių darbais, projektais, nuotraukomis. Dėmesį traukė netvarkingai ir kreivai ant sienų sukabinti mokinių piešiniai, tačiau ta netvarka darniai jungėsi su bendru, laisvu mokyklos stiliumi. Kiekviena klasė aprūpinta kompiuteriais, išmaniosiomis lentomis, projektoriais. Sienos taip pat gausiai išmargintos įvairias mokymosi priemonėmis. Klasės erdvios, su dideliais langais, todėl apšvietimas puikus.

Metodas CLIL, mano požiūriu

Jau gerokai prieš kelionę, vos išgirdus apie mokykloje vykstantį projektą supratau, kad tai didelis ir svarbus žingsnis mokyklai ir jos bendruomenei tampant tarptautiškai ir atvirai. Anglų kalba vis labiau tampa svarbia mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi. Keliaujant, ieškant informacijos, bendraujant, mokantis – anglų kalbos mokėjimas praverčia. Mokantis dailės galima rasti daug puikios informacijos anglų kalba. Galima kalbėti ir kalbėti apie naudą, tačiau kartais mokiniams būna sunku suprasti reikalingumą.

CLIL‘as ne tik padeda mokytis anglų kalbos bet ir kiekvieną mokomąjį dalyką padaro įdomesniu, suteikia pamokos ekspresyvumo ir naujumo.

Vedant CLIL‘o pamokas ir pats mokytojas mokosi naujus žodžius, terminus, ieško informacijos, todėl nauda abipusė. Kiekviena pamoka tarsi renginys, trumpas pasirodymas, kurio metu stengiesi atiduoti viską, kad mokiniai išmokytų kažką naujo, sukurtų, patirtų džiaugsmą.

Nesuprantamas noras palyginti

Ką daro vienos šalies mokytojas nuvykęs į svečią šalį? Lygina, nori nenori, bet pasąmoningai vis aplanko mintys „pas mus tai taip“, „o mūsų vaikai darytų taip“. Mano atveju lyginimas galimas tik labai siauras ir tik sau. Per savaitę bendrą vaizdą suvokti sunku, ypač, jeigu tavo vizitas lauktas, planuotas. Tikėtina, kad pakliūsi į mažą spektaklį.

Nesuvaidinamas aspektas

Lietuvoje dažnai tenka susidurti su žmonėmis kurie stengiasi būti malonūs ir draugiški, tačiau jiems niekaip nepavyksta. Gironoje žmonės neapsimestinai draugiški ir visai nesvarbu ar tai mokyklos direktorė ar kavos pardavėjas, visi palydi su šypsena, bendrauja vieni su kitais. Kai pradžioje kalbėjau apie šilumą, galvoje turėjau visai ne orą. Juk tikrai šilčiau ir geriau, kaip rūpime vieni kitiems, kai stengiamės padėti ir esame nuoširdūs. Tai turbūt pagrindinis dalykas, kurio išmokė ši kelionė.“

Dailės mokytoja Martyna Juodeškienė

Akimirkos iš išvykos:

https://www.youtube.com/watch?v=CJ9GvP-h74U&t=4s


ERASMUS+ projekto sklaida rajone

2016 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus rajono Švietimo skyriuje Sigita Šližauskaitė skaitė pranešimą rajono anglų kalbos mokytojams. Jo metu pristatė gimnazijoje  koordinuojamą tarptautinį  Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education”  (Metodinė/praktinė medžiaga, strategijos, įrankiai integruoto dalyko ir kalbos mokymui). Sigita pristatė mokytojams CLIL metodą, jo panaudojimo galimybes, užsienio partnerių patirtį, projekto įgyvendinamas veiklas gimnazijoje.


dibuix clil3


 

erasmus+-logo

Straipsniai, įrašai, mokytojų refleksijos atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Skip to content