Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS SAVIVALDA


GIMNAZIJOS TARYBA
Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokytojų atstovai Tėvų atstovai Mokinių atstovai
Olga Andrijanovienė Anna Pilarczyk-Palaitis
Pirmininkė
Kajetonas Batulevičius
Virginija Giedraitytė Božena Iljina Austas Mateika
Aida Lukšienė Marius Genys  

 

MOKINIŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė – Faustina Tamošiūnaitė

Mokinių tarybos veiklą kuruoja dailės mokytoja Martyna Juodeškienė

Tarybos sudėtis:

Mokinys(-ė) Klasė
Magdalena Bylaitė 5a
Aivaras Bliuvas 5b
Aistė Menčinskaitė 6a
Adelė Urnavičiūtė 6b
Kazimieras Pukalskas 7
Elija Pamparaitė 8a
Kamilė Jekaterina Nikolajeva 8b
Faustina Tamošiūnaitė IGa
Agnė Šalkauskaitė IGb
Erika Grinevičiūtė IIG
Dominykas Saulius Žalys IIIG
Kajetonas Batulevičius IVG

* Taryba perrenkama kiekvienų metų rugsėjo pirmą savaitę.

Skip to content