Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS SAVIVALDA


GIMNAZIJOS TARYBA
Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokytojų atstovai Tėvų atstovai Mokinių atstovai
Olga Andrijanovienė Anna Pilarczyk-Palaitis
Pirmininkė
Kajetonas Batulevičius
Virginija Giedraitytė Božena Iljina Austas Mateika
Aida Lukšienė Marius Genys  

 

MOKINIŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė – Faustina Tamošiūnaitė

Mokinių tarybos veiklą kuruoja dailės mokytoja Martyna Juodeškienė

Tarybos sudėtis:

Mokinys(-ė) Klasė
Goda Chlevinskaitė 5a
Daniela Vachovič 5b
Magdalena Bylaitė 6a
Ugnius Matutis 6b
Liepa Našlėnaitė 7a
Adelė Urnavičiūtė 7b
Kazimieras Pukalskas 8
Andrėja Jankauskaitė IGa
Kamilė Jekaterina Nikolajeva IGb
Faustina Tamošiūnaitė IIGa
Paulina Barčenko IIGb
Erika Grinevičiūtė IIIG
Dorotėja Počepovič IVG

* Taryba perrenkama kiekvienų metų rugsėjo pirmą savaitę.

Skip to content