Projektas „Augu pats-auginu kitą“

Projektas „Augu pats – auginu kitą“

Engiamųjų teatro kūrėjas ir režisierius, garsus pasaulyje legendinis kovotojas už žmogaus teises Augustas Boalis yra pasakęs “labai lengva būtų imti ir fatališkai nuspręsti, kad mes tiesiog esame tai, kas esame, ir taškas, nieko daugiau. Tačiau galime kūrybiškai įsivaizduoti, kad kortos, kurias gavome, gali būti perdalytos. Mūsų asmenybė yra tai, kas yra, tačiau ji taip pat yra tai, kuo tampa…”

2015 metais vykdytas projektas „Augu pats – auginu kitą“ baigiasi šių metų gruodį. Projektas buvo vykdomas šiais metais 5 Lietuvos ugdymo įstaigose:

 • Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
 • Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija
 • Ukmergės rajono Želvos gimnazija
 • Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija
 • Panevėžio rajono Velžio gimnazija

Projektą organizavo ir vykdė Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“.

Projekto metu penkiose ugdymo įstaigose buvo atlikti anketiniai tyrimai, kurie padėjo įvertinti šių įstaigų patiriamus sunkumus, moksleivių turimas asmenines bei socialines kompetencijas, jų bei ugdymo specialistų nuostatas įvairių socialinių, tautinių ir kitų grupių atžvilgiu.

Šio tyrimo rezultatai pristatyti kiekvienos ugdymo įstaigos bendruomenei edukacinių seminarų – mokymų metu. Bendruomenė buvo kviečiama diskutuoti apie rezultatus, išsakyti savo nuomonę, išsamus tyrimo aprašymas atiduotas įstaigų atstovams. Šių seminarų metu ugdymo įstaigų lyderiai taip pat susipažino su Augusto Boalio Engiamųjų teatro istorija ir pagrindiniais taikymo principais bei mokėsi Vaizdinių teatro metodo.  Vaizdinių teatro pagalba buvo siekiama atskleisti tyrime išryškėjusias problemas taip, kaip jos reiškiasi šių žmonių kasdieniame gyvenime.

Kitame projekto etape buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės patiems aktyviausiems edukacinių seminarų – mokymų dalyviams. Pagal anketinio tyrimo rezultatus ir Vaizdinių teatro išryškintas problemines situacijas jie kūrė Forumo teatro etiudus.

Šiuose etiuduose buvo atskleistos kiekvienai ugdymo įstaigai aktualios socialinės problemos: psichologinis bei fizinis smurtas, įvairių grupių (tautinių, religinių, socialinių ir kt.) diskriminacija, kitos skaudžios situacijos.

Galiausiai sukurti Forumo teatro etiudai buvo pristatyti dalyvaujančių ugdymo įstaigų bendruomenėms. Į tam skirtus renginius susirinko moksleiviai, mokytojai, kiti ugdymo įstaigų darbuotojai, moksleivių tėvai. Jiems buvo vaidinama tai, kas vyksta ir jų aplinkoje, o vėliau žiūrovai kviečiami diskutuoti apie problemos mastą ir aktualumą, skatinami atpažinti, kada iškyla tokios situacijos, kas jas išprovokuoja bei kokios yra gelminės tokio tarpusavio elgesio paplitimo priežastys. Žiūrovų taip pat buvo klausiama, ką jie galėtų patarti nuo neteisybės kenčiančiam asmeniui, kad jis galėtų pakeisti situaciją geresne linkme ir netgi skatinami patys įsijungti į  Forumo teatro vaidinimus ir išbandyti savo siūlymus scenoje. Abejingų neliko nei viename renginyje.

Galiausiai kiekvienai ugdymo įstaigai buvo parengtos rekomendacijos tolesniam darbui ir gerosios patirties leidinys.

Tikimės, kad ši iniciatyva tęsis ir toliau, tiek tolesnių projektų dėka, tiek ir pačių projekto dalyvių iniciatyva.

Dalyvių mintys apie jų patyrimą projekte:

 • Atkreipsiu didesnį dėmesį į kitų nuomonę ir bandysiu keisti blogą situaciją į geresnę – nebebūsiu žiūrovas.
 • Visus priverčia išeiti iš komforto zonos, suteikia galimybę į problemą / situaciją pasižiūrėti iš įvairesnių pusių.
 • Patiko, kad į projektą ir jo veiklą įsitraukė mokytojai ir kiti pedagogai ir turėjome galimybę su jais pabendrauti ir pažinti kaip paprastus žmones.
 • Patiko demokratiškumas. Kad mes viską darėme kartu ir visi galėjo išsakyti savo nuomonę. Visi buvo draugiški ir kaip vienas kumštis. Man šis projektas labai patiko, nes jis suvienija.
 • Tai yra aktyvi, judesiu paremta veikla, galinti praplėsti klasikines pamokas, kad jos vaikams nebūtų nuobodžios. Visa tai galėčiau panaudoti socialinių įgūdžių ugdyme darbe su sunkiais, elgesio problemų turinčiais, vaikais.
 • Šis projektas naudingas visai mokyklos bendruomenei, nes jis tik įrodo, kad aktualias problemas galima spręsti taikiai, ne moralizuojant, o diskutuojant.

„Raskite savo kelią, leiskite asmeniniams poreikiams, pasirinkimams, smalsumui bei troškimams vesti jus“. A. Boalis.
Projekto apibendrinimas „Geroji patirtis“ pdf


Projekto „Augu pats – auginu kitą“ baigiamasis renginys mūsų gimnazijoje

Reaguodami į vieną opiausių šiuolaikinės visuomenės problemų – patyčias, ieškome įvairiausių būdų joms įveikti. Jau keletą metų aktyviai dalyvaujame patyčių prevencijos programoje „Olweus“. Šiais mokslo metais bendradarbiaudami su Viešąja įstaiga „Menų ir mokymo namai“ įgyvendinome projektą „Augu pats – auginu kitą“, tai asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymui skirtas projektas.

Lapkričio 18 d. įvyko baigiamasis projekto renginys – „Forumo tearto spektaklis“, kuriame aktyviai dalyvavo 11 mūsų gimnazistų.  „Forumo teatras“ – patrauklus socialinio teatro metodas, išryškinantis problemas taip, kad žiūrovai įsitrauktų į diskusiją ir galėtų svarstyti sprendimus. Pristatydami šį metodą mūsų gimnazijos jaunieji aktoriai suvaidino kelias situacijas, atspindinčias paauglių gyvenimą, vėliau žiūrovai galėjo užduoti klausimus situacijos veikėjams, siūlyti savo problemos sprendimo variantus ir juos išbandyti.

Džiugu, kad renginio metu netilo vaikų klausimai, juokas ir diskusijos.  

Projekto koordinatorė, socialinė pedagogė metodininkė Aida Lukšienė

Skip to content