Naujienos 2015-2016 m.m.

erasmus+-logo


dibuix clil3


Erasmus pažymėjimas (1) (600 x 431)


ERASMUS+ projekto vadovų susitikimas Čekijoje

Birželio 6-10 dienomis Základní škola Hradec Králo vyko tarptautinis projekto vadovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos vadovės bei projekto koordinatorė. Jo metu  buvo pristatyti galutiniai CLIL pamokų vertinimai. Norime pasidžiaugti, kad mūsų mokytojų vestos pamokos buvo ne prastesnės nei  kolegų iš  mokyklų, kur CLIL metodas jau yra taikomas. Didžiuojamės savo Erasmus+ projekto darbo grupe! Organizatoriai surengė keletą oficialių darbo susitikimų: su miesto savivaldybės švietimo skyriaus vadove Alena Synková bei Hradec Králové Pedagoginio universiteto anglų kalbos fakulteto vadove Olga Vraštilová.

Kiti metai bus intensyvūs savo darbu ir projekto užduotimis – kursime CLIL pamokas, kurias spalį „išbandysime“ vesdami išvykę į Pla de Gironą mokyklą Ispanijoje bei pavasarį sulauksime svečių, kurie visą savaitę mokys mūsų gimnazijos mokinius.

Birželio 6-10 dienomis vyko tarptautinis vadovų susitikimas Čekijoje. Jo metu buvo pristatyti pamokų įvertinimai. Man, kaip gimnazijos vadovei, buvo džiugu girdėti, kad mūsų gimnazijos mokytojų, vedusių CLIL pamokas, darbas buvo įvertintas ne prasčiau negu mokytojų iš kitų šalių, kur CLIL metodas jau senokai yra taikomas. Šis susitikimas sukėlė daug minčių ir idėjų. Todėl aptardami ugdymo planą 2016-2017 m. m. nutarėme dar labiau sustiprinti anglų kalbos mokymą. Nuo rugsėjo mėnesio 2-4 klasės turi 3 savaitines anglų kalbos pamokas vietoj anksčiu turėtų dviejų. Taip pat iš pamokų, naudojamų mokyklos nuožiūra skyrėme po 0,5 valandos anglų kalbos mokymui pirmose klasėse.

Gimnazijos direktorė Kristina Bajevienė


ERASMUS+ savaitė gimnazijoje

dibuix clil3Paskutinė balandžio savaitė gimnazijoje buvo  turininga savo veiklomis. Į mūsų gimnaziją mokymosi vizito (job shadowing) atvyko Erasmus+ projekto partneriai. Visą savaitę svečiai stebėjo CLIL (integruotas dalyko ir užsienio (anglų) kalbos) pamokas. Tai paskutinis darbo stebėjimas vizitas šiais mokslo metais, tad ir mūsų Erasmus+ projekte dalyvaujantys mokytojai besiruošdami šiai savaitei į savo pamokas sudėjo visą įgytą patirtį, žinias. Norisi tik priminti, kad visą balandžio mėnesį CLIL darbo grupės mokytojai vedė integruotas veiklas priešmokyklinio ugdymo grupėje, dailės pamokas 1 klasėje, pasaulio pažinimo bei muzikos pamokas 4 klasėje, dailės penktoje, geografiją bei informacines technologijas 7 klasėje bei IIIG istorijos pamokas. Visi atvirų pamokų vertinimai bus paskelbti tarptautiniame projekto vadovų susitikime. Šiame susitikime buvo išrinktas ir projekto logotipo nugalėtojas, kuriuo tapo mokinys iš Ispanijos, Pla de Girona pradinės mokyklos.


Mokytojų stažuotė Slovakijoje

dibuix clil3Kovo 7-11 dienomis geografijos vyresnioji mokytoja Daiva Petkauskienė bei pradinių klasių vyresnioji mokytoja Irma Zimnickienė buvo išvykusios mokymosi vizitui į Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné Slovakijoje.

Mokytojų praleista savaitė buvo iš tiesų turininga veiklomis. Jos įgijo patirties stebėdamos įvairias pamokas. CLIL metodo taikymas pradedamas jau nuo darželinukų. Jis taip pat taikomas vyresnėse klasėse ar popamokinėje veikloje. Vizito metu mokytojos taip pat dalyvavo mokyklos metodinėje dienoje: visą dieną mokytojams buvo vedamas teorinis-praktinis seminaras CLIL metodo tema. Projekto dalyvius taip pat šiltai sutiko miestelio meras bei švietimo skyriaus vadovė. Gretimame Košiče mieste esančiame Švietimo aprūpinimo centre susitiko su jo vadove bei centro mokytojų rengimo specialistais.

„Tarptautinių veiklų įtaką moksleivių motyvacijai skatinti pastebėjau jau seniai, dar dalyvaudama prieš kelerius metus vykusiame Comenius projekte, todėl noriai sutikau dalyvauti ir šiame projekte, nes projektinės veiklos dažnai būna naudingos moksleiviams užsienio kalbų mokymuisi bei kitų kultūrų pažinimui. Šio projekto metu teko stebėti savo kolegų darbą Čekijoje ir Slovakijoje. Ten galėjau stebėti praktišką CLIL metodikos pritaikymą ugdymo procese. Mobilumų metu patobulinau savo, kaip mokytojos profesines kompetencijas, tai man leidžia gerinti vedamų pamokų kokybę, taip pat patobulinau savo anglų kalbos įgūdžius. Kolegų darbo stebėjimas buvo labai įdomus ir naudingas. Labai patiko bendrauti ir dalintis patirtimi su kolegomis iš Čekijos, Slovakijos ir Ispanijos. Naująją medžiagą pritaikiau darbe su savo klasės mokiniais, vesdama jiems CLIL pamokas. Tiek vaikai, tiek jų tėveliai liko labai patenkinti ir aktyviai dalyvavo šiame projekte. Šiame projekte įgytą patirtį neabejotinai panaudosiu tolesnėje savo veikloje, vesdama pamokas, tiek dalindamasi savo patirtimi su savo kolegomis.
Gimnazijai tai pat naudinga, nes taip bus prisidėta prie gimnazijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei pagerės ir CLIL pamokų dėstymo ir mokinių ugdymo kokybė.
Vasario 22-29 dienomis Čekijoje Hradec Králové mokykloje teko galimybė stebėti mokytojų darbą vedant CLIL‘o pamokas. Savaitė paleista šioje mokykloje buvo iš tiesų įspūdinga. Mus sutiko ne tik draugiškas mokytojų kolektyvas, bet ir nuolat besišypsantys mandagūs mokiniai. Buvo labai įdomu stebėti jų vedamas pamokas mažiesiems mokinukams, kurie drąsiai atsakinėjo ir dainavo daineles. Įdomios buvo muzikos, istorijos, biologijos bei matematikos pamokos.
Kovo 7-11 dienomis teko galimybė išvykti mokymosi vizitui į Slovakiją. Ten praleista savaitė buvo labai naudinga, nes mes ne tik stebėjome kolegų vedamas CLIL pamokas mokykloje, bet ir darželyje, bei popamokinėje veikloje. Taip pat dalyvavome mokyklos metodinėje dienoje, kur mums buvo vedamas teorinis-praktinis seminaras CLIL metodo tema. Susipažinome ne tik su teorine CLIL metodo medžiaga, bet ir patys galėjome sukurti pamoką pasinaudodami www.onestopenglish.com puslapyje esančia medžiaga. Vizito metu apsilankėme Košice miesto Švietimo aprūpinimo centre susitiko su jo vadove, kuri pristatė savo centro veiklą ir papasakojo, kaip rengiami mokytojai Slovakijoje ir kokias galimybes jie turi kelti savo kvalifikaciją.“

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Irma Zimnickienė

 

„2016 m. kovo 7 – 11 dienomis pagal mūsų gimnazijoje vykdomą Erasmus+ projektą “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” teko vykti į projekto dalyvių susitikimą Vinnės  pagrindinėje mokykloje Slovakijoje.
Teko stebėti pamokas ir popamokinius užsiėmimus, kuriuose taikant CLIL metodą, integruojamas anglų kalbos mokymas į kitus dalykus. Kadangi su šiuo metodu anksčiau neteko susipažinti, buvo labai įdomu pasimokyti iš  kolegų, kurie taikydami CLIL metodą, kūrybingai ir įdomiai vedė pamokas.  Taip pat mokytojai parodė, kad ne tik pamokose galima panaudoti šį metodą, bet ir  popamokinėje veikloje. Buvo įdomu stebėti, kaip technologijų būrelyje mokiniai susipažįsta su angliškais produktų pavadinimais, anglų kalba apibūdina vykstančius procesus.
Taip pat mums buvo organizuotas seminaras, kuriame pateiktos  teorinės žinios, metodinė medžiaga ir praktinės užduotys atskleidė CLIL metodo panaudojimo įvairovę.
Lankydamiesi Košicės pedagoginiame centre susitikome su šio centro vadove ir darbuotojais, kurie papasakojo apie Slovakijos švietimo sistemą, joje vykstančius pokyčius ir naujoves.
Vizito metu lankėmės Vinės merijoje, kur mus priėmė meras bei švietimo specialistė ir šiltoje bei draugiškoje atmosferoje papasakojo apie Vinės miestelį, jį garsinusius žmones, pokyčius švietimo sistemoje ir mokyklų struktūroje.
Taip pat nemažai laiko praleidome neformaliai bendraudami su mokyklos mokytojais, dalinomės patirtimi ir įspūdžiais, grožėjomės Vinės miestelio apylinkėmis ir gamta. Buvo malonu susitikti senus pažįstamus ir įsigyti naujų draugų. Na o svarbiausia, dėl ko vykau – susipažinti su CLIL metodu, išmokti jį pritaikyti savo pamokose, kad jos taptų įdomesnės, įvairiapusiškesnės, nes labai svarbu sukurti sąlygas kokybiškam, inovatyviam ugdymui.“

Geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė


Stažuotė Čekijoje

dibuix clil3Vasario 22-29 dienomis muzikos vyresnioji mokytoja Jurgita Voskanienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Irma Zimnickienė bei anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Šližauskaitė kartu su dar 6 mokytojais iš Ispanijos bei Slovakijos mokymo vizito metu praleido Hradec Králové pradinėje mokykloje (Čekijoje), kur ne tik stebėjo mokytojų darbą (job shadowing), bet ir dalyvavo kituose užsiėmimuose.

Ši mokykla Hradec Králové mieste tikrai išskirtinė. Pirmiausia, tai vieta, kurioje studentai, iš visai šalia esančio Hradec Králové Pedagogikos Universiteto, atlieka praktiką. Tad mokytojos turėjo puikią galimybę stebėti kokybiškas pamokas, vedamas mokytojų profesionalų. Kita priežastis, kodėl laikas buvo praleistas turiningai, buvo ta, kad šioje mokykloje yra sustiprintas užsienio kalbų mokymas. Kalbos nėra išskirtinės (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, ispanų), tačiau anglų kalbą 4 kartus per savaitę po 20 minučių mokiniai pradeda mokytis būdami šešerių, o nuo šeštos klasės renkasi antrą užsienio kalbą, o juos kartą per savaitę moko native speaker (mokytojas, kurio dėstoma kalba yra gimtoji).

CLIL’o pamokos (integruoto dalyko ir anglų kalbos) reguliariai vyksta technologijų bei dailės pamokose. Projekto metu šis metodas nuo priešmokyklinio ugdymo grupių iki aštuntokų dar yra taikomas istorijos, biologijos, muzikos bei matematikos pamokose.

„Paspaudi mygtuką ir pasigirsta melodijos, įdainuotos vis kita kalba, keičiasi įvairiaspalvės pasaulio šalių nuotraukos…. Imi suprasti, kad mūsų pasaulis yra didelis ir be galo įvairus. Jis nuoat kupinas neapčiuopiamos energijos ir pokyčių. Tad ir gimnazijoje vykstantis projektas ERASMUS+ suteikia puikias galimybes išbandyti kažką naują ir paįvairinti pamokas, įgyti neįkainojamos naujos patirties ir susitaikyti su neišvengiamais pokyčiais. Tad ir aš, besilankydama Hradec Kralove pradinėje mokykloje ir stebėdama pamokas vykstančias CLIL metodu, supratau, kad man ir mano mokiniams naudinga išbandyti muzikos pamokose šį metodą. Muzikiniai terminai gali skambėti ne tik originalia lietuvių, italų ar lotynų bet ir anglų kalbomis. Smagu buvo stebėti muzikos užsiėmimus. Įspūdžiai – neapsakomi – mokiniai ne tik dainavo angliškai, sužinojo ir išmoko instrumentų pavadinimus, grupes bet ir kalbėjo apie žymius šalies muzikantus. Diskutavo apie jų atliekamą muziką. Visose stebėtose pamokose skambėjusi anglų kalba, naudojami aktyvūs mokymo (-osi) metodai ir puiki originaliais mokinių darbais apipavidalinta ugdymo aplinka, tikrai nepaliko abejingos ir padrąsino įntegruoti dvikalbį ugdymo metodą į muzikos pamokas. Manau, kad muzika neturi sienų, ji yra viso pasaulio kalba. Tačiau kuo geriau mokėsime apie ją kalbėti įvairiomis kalbomis, tuo mūsų vidinis pasaulis bus turtingesnis ir spalvingesnis.“

Muzikos vyresnioji mokytoja Jurgita Voskanienė


Edukacinis užsiėmimas Erasmus+ projekto dalyviams

Balandžio 27d. Erasmus+ projekto „Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” svečiai iš Slovakijos, Čekijos, Ispanijos po įtemptos darbo dienos mokykloje lankėsi Maišiagalos tradicinių amatų centre. Drauge juokavom, kad verbų rišimas, tai tarsi terapija. Pirmą kartą dalyvavusieji tokioje veikloje liko sužavėti svetingu priėmimu centre, nuoširdžiu darbuotojų bendravimu. Įspūdingai atrodantys dvaro rūmai abejingų nepaliko, o užsiėmime dalyvavusiems gimnazijos mokytojams buvo gan sunku pažinti savo buvusios mokyklos patalpas. Subtili prabanga, puikios ekspozicijos, įdomios bei tikslingos edukacinės užsiėmimų erdvės, nuoširdus darbuotojų darbas – tai svečių mintys po apsilankymo Maišiagalos tradicinių amatų centre. Esame nuoširdžiai dėkingi centro vedėjai Jolantai Lapinskajai ir tautodailininkei Agatai Granickai.


Grįžtamasis ryšys po kelionės į Ispaniją

2015 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 4 d. projekto koordinatorė Sigita Šližauskaitė kartu su mokytojomis Olga Andrijanovienė ir Lina Kazlauskiene vyko į Ispaniją stebėti kaip vyksta pamokos, naudojant CLIL į mokyklą Escola Pla de Girona. Grįžus iš kelionės mokytojos pasidalino savo įspūdžiais ir gerąja patirtimi su mokyklos bendruomene.

Su pristatymu galite susipažinti čia pdf

Video


Išvyka į Ispaniją

dibuix clil3Lapkričio 30 – gruodžio 4 d.  matematikos bei informacinių technologijų mokytoja Olga Andrijanovienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kazlauskienė bei anglų kalbos mokytoja (projekto koordinatorė gimnazijoje) Sigita Šližauskaitė dalyvavo pirmame ERASMUS+ projekto mokymosi (darbo stebėjimo/ job shadowing) vizite PLa de Girona pradinėje mokykloje (Ispanija). Visą savaitę mokytojos stebėjo technologijų, dailės, gamtos ir biologijos pamokas, kuriose yra taikomas CLIL metodas.

„Apsilankiusi Ispanijos mokykloje Pla de Girona sužinojau kaip ugdymo procese yra integruojamas CLIL-as. Matytos  veiklos, bei jų metu naudotos ugdymo priemonės, mane sužavėjo, padrąsino ir sužadino norą  į priešmokyklinio ugdymo procesą integruoti dvikalbį ugdymą, žinant, kad šio amžiaus vaikai labai „imlūs“ naujai informacijai. Prisiminus patarlę, kad „mokytis niekada nėra per vėlu“ sau palinkėsiu plėsti turimas elementarias anglų kalbos žinias ir jas perduoti ugdytiniams. Be to tikiuosi nuoširdaus, draugiško bendradarbiavimo su kolegomis įgyvendinant projektą gimnazijoje.“

                                                                   Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Kazlauskienė

„Stebint pamokas Ispanijoje mokykloje Pla de Girona gavau daug neįkainojamos patirties. Sužinojau kas yra CLIL metodas ir kaip jis yra įgyvendinamas, pamačiau kokią didžiulę naudą tai duoda mokiniams. Labai nustebino tai, kad 1-2 klasės mokiniai supranta angliškai aiškinantį mokytoją, atlieka visus nurodymus, rašo angliškai elementarius žodžius ir bando atsakyti mokytojui taip pat angliškai. 5 klasės mokiniai jau labai gerai skaito angliškai, bendrauja įvairiomis temomis anglų kalba gamtos mokslų pamokų metu: „Klausa ir rega“, „Miškų tipai“ ir t.t. 6 klasės mokiniai atlieka bandymus biologijos pamokose anglų kalba, rengia pateiktis ir pristato jas visai klasei. Pamačius tikrai veikiantį dvikalbį mokymą, labai panorau pradėti įgyvendinti CLIL taikymą savo pamokų metu. Profesinis tikslas būtų, kad mokiniai gebėtų suprasti ir mano mokomuosius dalykus anglų kalba.“

IT ir matematikos mokytoja Olga Andrijanovienė


Išvyka į Slovakiją

dibuix clil3Spalio 19-24 d. Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné , Vinné miestelyje (Slovakija) pirmajame tarptautiniame projekto vadovų susitikime dalyvavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Giedraitytė bei projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė. Susitikime dalyvavo ir kiti projekto partnerių vadovai iš Ispanijos bei Čekijos.

Susitikimo metu buvo pristatytos projekte dalyvaujančios mokyklos: dvi pradinės, pagrindinė bei gimnazija. Džiugu, kad gimnazijos pristatymui parodytas IVG klasės mokinės Modestos Makovskos režisuotas ir kartu su klasiokais kurtas video apie mūsų šalį bei projekto komandos sukurtas video apie gimnaziją. Viešint mokykloje taip pat dalintasi ir CLIL (integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo) metodo naudojimo patirtimi, pasiekimais. Smagu, kad komandoje yra mokykla, kuri yra pažengusi ir daug nuveikusi naudojant šį metodą, tai – pradinė mokykla Ispanijoje. Kitas susitikimas (mokymosi vizitas – darbo stebėjimas) ir vyks būtent ten.

Dalyvių įspūdžiai:

Pats projektas yra vienas iš 2014-2016 m. strateginių mūsų gimnazijos uždavinių, tačiau labai svarbu ir tai, kad jis savo turiniu puikiai dera ir su kitu strateginiu uždaviniu – integruoto mokymo tobulinimu. Tikiu, kad įgyvendindami projektą mes įgysime ugdymosi proceso tobulinimui labai reikalingos integruoto mokymo patirties, praplėsime tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, patobulinsime šiuolaikinėje visuomenėje būtinos užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, tikiu, kad įgytą patirtį sėkmingai panaudosime kūrybiškesniam ir sėkmingesniam ugdymuisi, kad visi drauge augsime ir tobulėsime.
Projektas naudingas ir mano, kaip istorijos mokytojos, dalykinei veiklai, gerokai platesnė informacijos, istorijos šaltinių užsienio, šiuo atveju anglų, kalba paieška, kūrybiškesnis ir produktyvesnis ugdymasis. Be abejo, tai ir puiki galimybė tobulinti anglų kalbos žinias 🙂

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja Virginija Giedraitytė.

„Esu tikra, kad šis projektas bus sėkmingas. Tai ne tik galimybė gimnazijos mokiniams gilinti anglų kalbos žinias mokantis skirtingų dalykų pamokose, bet ir mokytojams – tobulinti, gilinti anglų kalbą, o kai kam ir ją išmokti. Į projektą įtraukiami patys mažiausi gimnazijos bendruomenės nariai – priešmokyklinės grupės vaikai. Tokiame amžiuje vaikai ypač imlūs naujovėms, šiuo atveju – naujai kalbai (anglų).  Susitikimo Slovakijoje metu būtent tai ir akcentavo partneriai iš Ispanijos, o jų patirtis – ne nauja, laiko patikrinta. Viliuosi, kad integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo metodas taps dažnai naudojamu mūsų gimnazijoje, o jo naudą pamatys visi gimnazijos bendruomenės nariai…“

Projekto koordinatorė gimnazijoje, anglų kalbos mokytoja Sigita Šližauskaitė


Projekto pristatymas gimnazijos bendruomenei minint Europos kalbų dieną.

dibuix clil3Humanitarinių dalykų mokytojos (D. Čatrauskienė, R. Kitkauskienė, J. Pugačiauskaitė, G. Ručinskienė, D. Stapulionienė, S. Šližauskaitė) nusprendė išradingai paminėti  jau tradicine tapusią Europos kalbų dieną. Šių metų Europos komisijos skelbiamas šūkis – Europos kalbų dieną prisiminkime visas mokyklos mokomąsias kalbas. Tad renginio metu skambėjo lietuvių, rusų bei anglų kalbos. Šie mokslo metai gimnazijai nėra eiliniai, juos pradedame dalyvaudami tarptautiniame trijų metų trukmės ‘ERASMUS+’ projekte „Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education“, todėl renginio metu  taip pat girdėjome projekto partnerių ispanų, slovakų bei čekų kalbas.

Visą savaitę vyko pasiruošimas renginiui. Džiaugėmės pradinių klasių mokytojų, klasių vadovų bei muzikos mokytojos Jurgitos Voskanienės vadovaujamo merginų ansamblio ,,Svaja“ bendradarbiavimu. Priešmokyklinio ugdymo grupės mažieji ir pradinių klasių mokiniai įvairia technika gamino Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos, Čekijos ir Europos Sąjungos vėliavas. Savaitės pradžioje aštuntokai gimnazijos fojė papuošė lietuvių, anglų ir rusų kalbomis užrašytomis žymių žmonių mintimis apie kalbos svarbą. 5-7, IG-IIG klasių mokiniai kartu su kalbų mokytojomis bei klasių vadovėmis įvairiomis kalbomis rengė informacinius plakatus apie projekte dalyvaujančias šalis, miestus, iš kurių yra mūsų projekto partneriai. Gimnazijos vyriausieji anglų kalba kūrė video siužetus apie Maišiagalą, gimnaziją bei mūsų gimtąją šalį.  Šie video siužetai keliaus į pirmąjį projekto partnerių susitikimą Slovakijoje.

Europos kalbų dienai skirtą renginį pradėjome Europos himnu, vėliau projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Sigita Šližauskaitė, trumpai pristatė būsimą projektą gimnazijos bendruomenei. Mokytoja priminė ir anksčiau sėkmingai įgyvendintą tarptautinį daugiašalį Comenius projektą „Knowing European Culture Through National Cultures“. Ji  pakvietė gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Virginiją Giedraitytę pasidalinti įžvalgomis apie pridėtinę projektinės veiklos vertę, jos naudą gimnazijai ir kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui atskirai. Mokytojos pateikė klausimų apie įgyvendintą Comenius projektą, teisingai į juos atsakę apdovanoti prizais.

Kiekviena klasė, pristačiusi savo šalį, turėjo auditorijai užduoti ,,suktus‘‘ klausimus, o už kiekvieną teisingą atsakymą laukė saldus prizas. Patiems mažiausiems gimnazijos mokiniams tikrą proto mankštą surengė penktokai. Salėje nuo mįslių gausos ir aktyvaus mažųjų dalyvavimo pasidarė tikrai karšta! Vokalinis ansamblis „Svaja“ renginį užliejo dainų ispanų, slovakų, čekų, lietuvių kalbomis garsais. Peržiūrėję gimnazistų kurtus video siužetus, visi kartu kibome į paskutinį iššūkį – renginio pabaigoje laukė didžioji saldžioji viktorina anglų kalba apie raštą, kalbą, rašytines formas ir t. t. Pusantros valandos trukmės renginys neprailgo , o nuoširdus visos gimnazijos bendruomenės dalyvavimas abejingų renginiui nepaliko.

Dar kartą humanitarinių dalykų mokytojos Daiva, Jolanta, Rasa, Genovaitė, Danutė ir Sigita dėkoja visiems padėjusiems, atėjusiems ir aktyviai dalyvavusiems.

Humanitarinių dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė


dibuix clil3


erasmus+-logo

Straipsniai, įrašai, mokytojų refleksijos atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

Skip to content