PLANAVIMO DOKUMENTAI


2019 M. VADOVO METINĖ VEIKLOS ATASKAITA  pdf

STRATEGINIS PLANAS 2017-2019 m. pdf

2019 M. VEIKLOS PLANAS  pdf

2019–2020 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS  pdf

2018 M. VADOVO METINĖS VEIKLOS ATASKAITA pdf