Dokumentai

DOKUMENTAI


Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:

Gimnazijos aprūpinimo  vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas pdf
Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai pdf
Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3352110ffdc11eb9f09e7df20500045

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A04D7CC7EF6

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37e2e820d39711e8bea9885f77677ec1

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D570962773F8

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.

Skip to content