Teisės aktai

TEISĖS AKTAI


  • Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys švietimą
  • Švietimo įstaigų higienos normos
  • Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą
  • Tvarkos aprašai
  • Mokinio elgesio taisyklės
Skip to content