Vadovai

GIMNAZIJOS VADOVAI


Direktor_Gimnazijos direktorė

Kristina Bajevienė

tel. 8 655 54 464

El. p.: k.bajeviene@gmail.com


D
irektorius priima:

ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.
ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 16.00 val.

Priėmimus iš anksto registruoja:
raštinės vedėja – Danutė Tamošūnienė tel.(8 5) 2494487

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

Vadovo metinės veiklos ataskaitos: 2021 m.2020 m.2019 m.2018 m.


VirginijaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Giedraitytė

tel. 8 672 42 752

El. p.: pavaduotojas@ldkalgirdo.vilniausr.lm.lt


Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas


DaivaDirektoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Daiva Tonkovičienė

tel. 8 650 46 006

El.p.: d.tonkoviciene@gmail.com


Pareigybės aprašymas

Skip to content